Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Zveřejňujeme informace o kontrolách za rok 2016

(§ 26 zák. č. 255/2012Sb., o kontrole-kontrolní řád)

 

Označení kontrolního orgánu: Městský úřad Vlašim, živnostenský odbor, 

                                                        kontrolně-správní oddělení

Oblast kontrol:                             živnostenské podnikání 

Zákony:                                        -   živnostenský zákon (zák. č. 455/1991Sb.), 

                                                       -  o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992Sb.),  

                                                       - o povinném značení lihu (zák. č. 307/2013Sb.),           

                                                       -  označení tabákových výrobků (zák. č. 353/2003Sb.) a další 

                                                       -  zvláštní právní předpisy vztahující se k podnikání                                            

 

Kontrolované osoby:                    podnikající fyzické osoby (FO), právnické osoby (PO) a

                                                           fyzické zahraniční osoby (FZO) 

 

Celkem bylo provedeno 203 kontrol: z toho 161 fyzických osob 

                                                                                  41 právnických osob 

                                                                                    1 fyzických zahraničních osob

 

Celkem bylo uloženo 9 pokut: z toho 8x  bloková pokuta

                                                                    1x  správní řízení

 

Nejčastější pochybení: - neohlášení nové provozovny 

                                          - nesprávné označení provozovny a sídla

                                          - nezpůsobilost provozovny podle zvláštních předpisů       

publikováno 5.1.2017
vytvořilo Anawe