Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny

Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Po, St  08.00 - 17.00 hod.
Út, Čt  08.00 - 13.00 hod.
 08.00 - 14.00 hod.

Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Út,Čt 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Povinné informace

Město Vlašim / Povinné informace

Povinné informace podle standartu ISVS

položka Typ povinné informace 
 
1. Oficiální název: Město Vlašim
 
2. Důvod a způsob založení MěÚ:
Právním základem současného postavení města Vlašimi je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Vlašim je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Vlašim má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město Vlašim vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
 
3. Organizační struktura: zde

Seznam zřizovaných a založených organizací: zde

 
4. Kontaktní spojení: 
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
4.1. Kontaktní poštovní: 
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim (Sídlo)
4.2. Adresa úřadoven:
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim (Sídlo)
Město Vlašim, Dvůr 413, 258 01 Vlašim (Pro odbory sídlící v této budově)
Město Vlašim, Na Tenise 1556, 258 01 Vlašim (Pro odbor sociálně zdravotní)
Správa zámeckého parku (Sídlo)
4.3. Úřední hodiny:
(Pro sídlo a obě úřadovny)
Po, St 08:00 - 11:30
           12:30 - 17:00
Pá       09:00 - 11:30
           12:30 - 14:00

Podatelna:
(Budova Jana Masaryka 302)
Po, St       08:00 - 17:00
Út, Čt,      08:00 - 13:00
Pá             08:00 - 14:00

Pokladna:
(budovy Jana Masaryka 302, Dvůr 413)
Po, St 08:00 - 11:30
           12:30 - 17:00
Út, Čt  09:00 - 11:30
           12:30 - 13:00
Pá       09:00 - 11:30
           12:30 - 14:00

Úřední hodiny:
(Pro správu zámeckého parku)
Po - Pá 07:00 - 08:00, 14:00 - 15:00

4.4. Telefonní čísla:
Pevná linka - 313 039 313 (Spojovatelka pro všechny budovy)
Pevná linka - 313 039 (Vytočte provolbu ústředny a poté zvolte klapku účastníka)
4.5. Čísla faxu:
Fax - 313 039 309
4.6. Adresa internetová:
Oficiální internetová adresa: http://www.mesto-vlasim.cz/
4.7. Adresa e-podatelna: 
Podatelna*1:
 e-podatelna@mesto-vlasim.cz
4.8. Další elektronické:
ID datové schránky:
 zbjbfmb
 
5. Případné platby:
Bankovní spojení:
Číslo účtu 19-032 0084389, Kód banky 0800
 
6. IČ: 232947
 
7. DIČ: CZ00232947
 
8. Dokumenty:
8.1. Seznamy hlavních:
Územní plán města Vlašimi zde
K nahlédnutí - Dveře č. 302, III. patro (Jana Masaryka 302).
8.2. Rozpočet:
Rozpočet je k dispozici zde
 
9. Žádosti o informace:
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.
Město Vlašim je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.
 
10. Příjem žádostí a dalších podání:
Adresa podatelny: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Žádosti a návrhy je možno podávat:
písemně na adresu: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
                                 Městský úřad, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
elektronicky na adresu: podatelna@mesto-vlasim.cz 
elektronicky do datové schránky ID: zbjbfmb 

Stížnosti, petice a podněty je možno podávat:
písemně na adresu sekretariát starosty, Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
elektronicky na adresu: podatelna@mesto-vlasim.cz
elektronicky do datové schránky ID: zbjbfmb

podatelna: e-podatelna@mesto-vlasim.cz
ID datové schránky: zbjbfmb

 
11. Opravné prostředky:
Viz odkaz: více informací
 
12.

Formuláře:
K nahlédnutí u příslušných odborů:

Odbor dopravy a silničního hospodářství:
Přízemí, dveře č. 12 (Dvůr č. 413)

Odbor majetkový:
I. patro, dveře č. 106 (Jana Masaryka č. 302)

Odbor sociální a zdravotní:
Přízemí, dveře č. 1 (Na Tenise č. 1566)

Odbor vnitřních věcí:
Přízemí, dveře č. 2 (Jana Masaryka č. 302)

Odbor výstavby a územního plánování:
II. patro, dveře č. 212 (Dvůr č. 413)

Odbor živnostenský:
II. patro, dveře č. 212 (Dvůr č. 413)

Odbor životního prostředí:
I.  patro, dveře č. 102 (Dvůr č. 413)

 
13. Popisy postupů:
Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
 
Základní návod na řešení životních
situací najdete v příslušných odkazech
vpravo:

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
Řešení životních situací v ČR:  
Cizinec
Občan
Podnikatel
Seznam situací
 
14. Předpisy:
14.1. Nejdůležitější:

Najdete, pokud není uvedeno jinak na webové sekci "Městský úřad" a zde umístěné položce "Právní předpisy". V případech předepsaných zákonem, též na úřední desce. Úřední deska je ze zákona
povinnou sekcí webu Města Vlašimi. Nahlédnout do sekce "Městský úřad"

14.2 Vydané právní předpisy:
K nahlédnutí - Dveře č. 2, přízemí (Jana Masaryka 302).
 
15. Úhrady za poskytování informací:
15.1. Sazebník úhrad: Sazebník úhrad (ikona pdf 106 kB)
15.2. Usnesení nadřízeného: Směrnice tajemníka (ikona pdf 115 kB)   
 
16. Licenční smlouvy:
16.1. Vzory licenčních smluv:
Licence nejsou městem Vlašim vydávány.
16.2. Výhradní licence:
 
17.

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.


Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010 

Poznámka: *1 Pokud je zde uvedena elektronická podatelna, rozumí se vždy elektronické podání opatřené elektronickým podpisem.

vytvořilo Anawe