Přeskočit na obsah
Dnes je 31.7.2014 a svátek má Ignác

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302, Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz 

Úřední hodiny

Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
09.00 - 11.30 hod.
12.30 - 14.00 hod.

Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 17.00 hod.
Út,Čt,Pá 08.00 - 14.00 hod.

Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Út,Čt 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Povinné informace

Město Vlašim / Povinné informace

Povinné informace podle standartu ISVS

položka

Typ povinné informace 

 
1. Oficiální název: Město Vlašim
 
2. Důvod a způsob založení Města:
Právním základem současného postavení města Vlašimi je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Vlašim je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Vlašim má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město Vlašim vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
 
3. Organizační struktura: zde
 
4.

Kontaktní spojení:
Městský úřad Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim,

podatelna: e-podatelna@mesto-vlasim.cz

Pokud je zde uvedena elektronická podatelna, rozumí se vždy elektronické podání opatřené elektronickým podpisem.

 
5. Bankovní spojení: 19-032 0084389/0800
 
6. IČ: 232947
 
7. DIČ: CZ00232947
 
8.

Rozpočet pro rok 2012:  Rozpočet na rok 2012 je k dispozici zde

Rozpočet pro rok 2013:  Rozpočet na rok 2013 je k dispozici zde

Rozpočet pro rok 2014:  Rozpočet na rok 2014 je k dispozici zde

 
9. Žádosti o informace:
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.
Město Vlašim je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.
 
10.

Příjem žádostí a dalších podání:
Adresa podatelny: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Je možno použít též elektronickou podatelnu. Pokud je zde uvedena elektronická podatelna, rozumí se vždy elektronické podání opatřené elektronickým podpisem.

Povinnost zajistit elektronickou podatelnu upravuje § 37 správního řádu. Nařízení vlády č. 304/2001 Sb. stanoví, jaká organizačně technická opatření úřady přijmou k zajištění postupu přijímání elektronických podán elektronickou podatelnou. Postupy uplatňované při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny a strukturu údajů kvalifikovaného certifikátu, na základě kterých je možné podepisující osobu při přijímání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny jednoznačně identifikovat, upravuje vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

podatelna: e-podatelna@mesto-vlasim.cz
ID datové schránky: zbjbfmb

 
11. Opravné prostředky:
Viz odkaz: více informací
 
12. Formuláře:
 
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
Základní návod na řešení životních
situací najdete v příslušných odkazech
vpravo:
Řešení životních situací v ČR:  
Cizinec
Občan
Podnikatel
Seznam situací
 
14. Nejrůznější předpisy:
Najdete, pokud není uvedeno jinak na webové sekci "Městský úřad" a zde umístěné položce "Správní předpisy". V případech předepsaných zákonem, též na úřední desce. Úřední deska je ze zákona
povinnou sekcí webu Města Vlašimi.
nahlédnout do sekce "Městský úřad"
 
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Směrnice tajemníka (ikona pdf 115 kB)    Sazebník úhrad (ikona pdf 106 kB)
 
16.

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2013 

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011    

Výroční zpráva za rok 2010 

 
17. Seznam organizací:
Jako každý obecní, městský úřad a magistrát, zřizujeme řadu organizací. Jejich úplný seznam,
rozdělený do pěti sekcí přikládáme.
Základní školy, Školní jídelny, Mateřské školy, Kultura, Ostatní

 

vytvořilo Anawe