Přeskočit na obsah
Dnes je 22.8.2014 a svátek má Bohuslav

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302, Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz 

Úřední hodiny

Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
09.00 - 11.30 hod.
12.30 - 14.00 hod.

Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 17.00 hod.
Út,Čt,Pá 08.00 - 14.00 hod.

Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Út,Čt 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Povinné informace

Město Vlašim / Povinné informace

Povinné informace podle standartu ISVS

položka

Typ povinné informace 

 
     
1. Oficiální název: Město Vlašim  
     
2. Důvod a způsob založení MěÚ:
Právním základem současného postavení města Vlašimi je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Vlašim je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Vlašim má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město Vlašim vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
     
3.

Organizační struktura: zde

Seznam zřizovaných a založených organizací: zde

     
4.

Kontaktní spojení: 
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

 

Adresa úřadoven:
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim (Sídlo)
Město Vlašim, Dvůr 413, 258 01 Vlašim (Pro odbory sídlící v této budově)
Město Vlašim, Na Tenise 1556, 258 01 Vlašim (Pro odbor sociálně zdravotní)
Správa zámeckého parku (Sídlo)

 

Úřední hodiny:
(Pro sídlo a obě úřadovny)
Po, St 08:00 - 11:30
           12:30 - 17:00
Pá       09:00 - 11:30
           12:30 - 14:00
Podatelna:
(Budova Jana Masaryka 302)
Po, St       08:00 - 17:00
Út, Čt, Pá 08:00 - 14:00

Pokladna:
(budovy Jana Masaryka 302, Dvůr 413)
Po, St 08:00 - 11:30
           12:30 - 17:00
Út, Čt  09:00 - 11:30
           12:30 - 13:00
Pá       09:00 - 11:30
           12:30 - 14:00

 

Úřední hodiny:
(Pro správu zámeckého parku)
Po - Pá 07:00 - 08:00, 14:00 - 15:00


 

Telefon:
Pevná linka - 313 039 313 (Spojovatelka pro všechny budovy)
Pevná linka - 313 039 (Vytočte provolbu ústředny a poté zvolte klapku účastníka)
Fax -             313 039 309


 

WWW:
Oficiální internetová adresa: http://www.mesto-vlasim.cz/ 


 E-mail:
 
Podatelna*1:
 e-podatelna@mesto-vlasim.cz

 

ID datové schránky:
zbjbfmb

     
5. Bankovní spojení: Číslo účtu 19-032 0084389, Kód banky 0800  
     
6. IČ: 232947  
     
7. DIČ: CZ00232947  
     
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
Rozpočet je k dispozici zde
Územní plán města Vlašimi zde
 
     
9. Žádosti o informace:
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.
Město Vlašim je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.
http://www.mvcr.cz/clanek/jak-zadat-o-informace-453908.aspx?q=cHJuPTE%3d
 
     
10.

Příjem žádostí a dalších podání:
Adresa podatelny: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Žádosti a návrhy je možno podávat:
písemně na adresu Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.  
elektronicky na adresu: podatelna@mesto-vlasim.cz 
elektronicky do datové schránky ID: zbjbfmb 

Stížnosti, petice a podněty je možno podávat:
písemně na adresu Kancelář starosty, Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
elektronicky na adresu: podatelna@mesto-vlasim.cz
elektronicky do datové schránky ID: zbjbfmb 

podatelna: e-podatelna@mesto-vlasim.cz
ID datové schránky: zbjbfmb

     
11. Opravné prostředky:
Viz odkaz: více informací
     
12. Formuláře:  
     
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:  
Základní návod na řešení životních
situací najdete v příslušných odkazech
vpravo:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
Řešení životních situací v ČR:  
Cizinec
Občan
Podnikatel
Seznam situací
 
     
14. Nejrůznější předpisy:
Najdete, pokud není uvedeno jinak na webové sekci "Městský úřad" a zde umístěné položce "Správní předpisy". V případech předepsaných zákonem, též na úřední desce. Úřední deska je ze zákona
povinnou sekcí webu Města Vlašimi.
nahlédnout do sekce "Městský úřad"
     
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Směrnice tajemníka (ikona pdf 115 kB)    Sazebník úhrad (ikona pdf 106 kB)
 
     
16.

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010 

     
17. Seznam organizací:
Jako každý obecní, městský úřad a magistrát, zřizujeme řadu organizací. Jejich úplný seznam,
rozdělený do pěti sekcí přikládáme.
Základní školy, Školní jídelny, Mateřské školy, Kultura, Ostatní

 

Poznámka: *1 Pokud je zde uvedena elektronická podatelna, rozumí se vždy elektronické podání opatřené elektronickým podpisem.

vytvořilo Anawe