vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Úřední deska OVV

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva 15.5.201829.5.2018 pdf 287,80 kB
návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2017 SEKR29160/18-27/2018MtM 7.5.20186.6.2018 pdf 641,71 kB

rozvaha k záverečnému účtu EKOSA 2017 (pdf 64,86 kB)

Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - Želivka ODSH 32683/18 MaE 22.5.20186.6.2018 pdf 516,05 kB

příloha č. 1 (pdf 2 118,96 kB)

výzva k odstranění nepojízdného vozidla 594/2018StO 10.5.20187.7.2018 pdf 174,63 kB
výzva k odstranění nepojízdného vozidla 594/2018 10.5.20187.7.2018 pdf 173,54 kB
Odbor finanční
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 18.4.2018 pdf 2 748,69 kB
Rozpočty 13 příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020 22.3.2018

Kulturní dům Blaník (pdf 205,69 kB)

MěDDM (pdf 1 061,24 kB)

Městská knihovna (pdf 338,80 kB)

MŠ Domašín (pdf 499,13 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 497,07 kB)

MŠ Kolonka (pdf 502,86 kB)

MŠ Velíšská (pdf 498,26 kB)

MŠ Vorlina (pdf 501,50 kB)

Sportovní zařízení (pdf 486,62 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 502,10 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 500,97 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 206,78 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 498,31 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 28.2.2018 pdf 632,94 kB

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 (pdf 475,55 kB)

Schválený rozpočet na rok 2018 28.2.2018 pdf 205,06 kB

rozpočet sociálního fondu (pdf 697,00 kB)

Rozpočet 2018 - rozpis (pdf 359,89 kB)

závazné ukazatele příjmy (pdf 274,78 kB)

závazné ukazatele výdaje (pdf 642,37 kB)

zkrácený RO 2018 (pdf 201,56 kB)

Schválený Závěrečný účet za rok 2016 21.6.2017

Zpráva z přezkoumání hospodaření (pdf 7 867,43 kB)

Závěrečný účet 2016 (pdf 4 845,31 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Ceny vodné stočné 2018 4.1.2018 pdf 590,75 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2381/9 v k. ú. Vlašim o výměře 2 m2 39/2018 10.5.201827.5.2018 pdf 532,55 kB
Státní pozemkový úřad - zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu v k.ú. Znosim 2.5.20184.6.2018 pdf 2 354,65 kB
Veřejná vyhláška o vyměření dně z nemovitostí na rok 2018 34/2018 27.4.201828.5.2018 pdf 242,85 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 09327/17-44 22.5.201822.6.2018 pdf 243,37 kB
Dražební vyhláška 070 Ex 2750/17-43 22.5.201821.6.2018 pdf 201,57 kB
Dražební vyhláška 070 Ex 2750/17-42 14.5.201820.6.2018 pdf 201,77 kB
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 070 Ex 2750/17-40 11.5.201820.6.2018 pdf 254,32 kB
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 124 EX 5285/08-558 9.5.201827.6.2018 pdf 129,51 kB
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 401231/11-96 3.5.201819.6.2018 pdf 106,50 kB
Usnesení - dražební vyhláška 117 EX 1333/17-57 26.4.20187.6.2018 pdf 136,98 kB
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba 197 EX 4972/07-271 26.4.20186.6.2018 pdf 205,33 kB
Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 108 EX 00343/02 26.4.201823.5.2018 pdf 160,47 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Rozhodnutí - rodinná usedlost Nespery na poz.p.č. 73/1, 74/1 v k.ú. Nespery VYST 100400/17, Sp. 42971/2017 NOL 17.5.20181.6.2018 pdf 490,69 kB
Rozhodnutí - dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod - Vlašim, ul. K Borovičkám VYST 19088/18, Sp.zn. VYST 1894/2018 PEH 17.5.20181.6.2018 pdf 8 025,60 kB
Veřejná vyhláška - veřejné projednání k návrhu Územního plánu Ctiboř VYST 30921/18, Sp.zn. VYST 5295/2016 PVJ 14.5.201827.6.2018 pdf 130,17 kB
oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Čechtice VYSt 20995/18, Sp.zn. VYST 2496/2018 PVJ 30.4.20184.6.2018 pdf 1 804,71 kB
oznámení o zahájení spol. územního a stavebního řízení - provozní objekt rybníka, Pravětice VYST 26759/18, Sp.zn. VYST 2400/2018 LiH 25.4.201829.5.2018 pdf 1 536,37 kB
oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Chlum VYST 16299/18, Sp.zn. VYST 2384/2018 PVJ 24.4.201830.5.2018 pdf 1 823,54 kB
oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 2 Územního plánu Vracovice VYST 22672/18 - 780/2018 MaM 10.4.201826.5.2018 pdf 211,65 kB

obsah návrhu změny č. 2 ÚP Vracovice (pdf 5 954,72 kB)

Projekt - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP VLAŠIM Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 20.11.2017 pdf 676,18 kB
Bernartice - oplocení VYST/36569/2017-PEH 10.7.2017 pdf 195,45 kB
vytvořilo Anawe