Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Po, St  08.00 - 17.00 hod.
Út, Čt  08.00 - 13.00 hod.
 08.00 - 14.00 hod.

Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Út,Čt 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Pozvánka ZM 15.2.201728.2.2017 pdf 286,29 kB
Výroční zpráva za rok 2016 31.1.20172.3.2017 pdf 268,37 kB
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přechodné DZ - most želivka ODSH 4729/17 MaE 20.2.20177.3.2017 pdf 513,90 kB

DIO (pdf 2 118,96 kB)

OOP - přechodné DZ - úplná uzavírka MKI Soutice ODSH 4143/17 MaE 10.2.201725.2.2017 pdf 507,17 kB

DIO (pdf 1 021,62 kB)

OOP - přechodné DZ - úplná uzavírka MKI Soutice ODSH 4143/17 MaE 10.2.201725.2.2017 pdf 507,17 kB
OOP - přechodné DZ - úplná uzavírka sil. III/12517 ODSH 4144/17 MaE 10.2.201725.2.2017 pdf 511,47 kB

DIO (pdf 1 021,62 kB)

OOP - přechodné DZ - stavební práce ODSH 4008/17 MaE 10.2.201725.2.2017 pdf 508,67 kB

DIO (pdf 2 837,47 kB)

OOP - ORP 2017 StO 9.2.201724.2.2017 pdf 1 316,84 kB
Odbor finanční
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vlašim na roky 2018 - 2019 10.2.201728.2.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vlašim na roky 2018 - 2019 (pdf 480,67 kB)

Zkrácený návrh rozpočtu města Vlašim na rok 2017 10.2.201728.2.2017

Zkrácený návrh rozpočtu města Vlašim na rok 2017 (pdf 367,60 kB)

Návrh rozpočtu města Vlašim na rok 2017 10.2.201728.2.2017

Návrh rozpočtu města Vlašim na rok 2017 (pdf 202,00 kB)

závazné ukazatele příjmy (pdf 275,00 kB)

závazné ukazatele výdaje (pdf 501,32 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2301/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Vlašim 12/2017 15.2.20172.3.2017 pdf 642,61 kB
Záměr prodeje nemovitého majetku a vyhlášení podmínek veřejné soutěže na prodej nem. majetku - bytových jednotek se spoluvl. podílem na společ. částech domu a pozemcích 3/2017 3.1.201722.2.2017 pdf 2 976,99 kB

Přihláška do veřejné soutěže (pdf 211,18 kB)

Záměr prodeje nemovitého majetku a vyhlášení podmínek městské soutěže na prodej nem. majetku - bytových jednotek se spoluvl. podílem na společ. částech budovy a pozemcích 2/2017 3.1.201722.2.2017 pdf 1 826,74 kB

přihláška do městské soutěže (pdf 210,40 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

Odbor vnitřních věcí
Oznámení o uložené písemnosti VNI 5026/17-3200/2016 VOB 17.2.20174.3.2017 pdf 644,24 kB
Oznámení o uložené písemnosti-Eva Kroftová VNI 4787/17-3200/2016 VOB 17.2.20174.3.2017 pdf 645,52 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 79/17-9 16.2.201713.3.2017 pdf 498,08 kB
Usnesení - dražební vyhláška 144 EX 31945/14-61 14.2.201722.3.2017 pdf 198,40 kB
Usnesení - dražební vyhláška 081 EX 19704/13-111 14.2.201716.3.2017 pdf 398,17 kB
Usnesení - dražební vyhláška 158 EX 1651/16-25 9.2.201714.3.2017 pdf 119,17 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 619/16-94 6.2.201714.3.2017 pdf 293,26 kB
Dražební vyhláška 003 EX 23/16-95 6.2.201728.2.2017 pdf 70,45 kB
JUDr. Iva Vychopňová 170EX 175/16-30 23.1.20171.3.2017 pdf 588,69 kB
Mgr. Jaroslav Kocinec 142EX 02460/15-251 23.1.201710.3.2017 pdf 240,09 kB
JUDr. Iva Vychopňová 170EX 1092/16-14 23.1.201728.2.2017 pdf 683,99 kB
Dražební vyhláška 099 EX 7947/07-68 19.1.201722.3.2017 pdf 102,65 kB
Dražební vyhláška 137 EX 9222/12-73 12.1.201721.2.2017 pdf 167,99 kB
Dražební vyhláška 027 EX 01212/13-147 12.1.201715.3.2017 pdf 223,61 kB
Dražební vyhláška 121 EX 4170/10-63 10.1.20177.3.2017 pdf 114,83 kB
Elektronická dražba 085 EX 7161/16-47 9.1.201721.2.2017 pdf 139,68 kB
Elektronická dražba 124 EX 5285/08-420 4.1.201715.3.2017 pdf 123,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
pozvání na veřejné projednání návrhu změny č. 5 Územního plánu Vlašim VYST 4996/17, Sp.zn. 1939/2016 MaM 20.2.201731.3.2017 pdf 209,93 kB

změna č. 5 ÚP Vlašim (pdf 10 508,46 kB)

oznámení o zahájení územního řízení - vodovod Bezděkov v k.ú. Všebořice a v k.ú. Bezděkov u Dolních Kralovic VYST 1866/17, Sp.zn.: VYST 838/2017 MaM 6.2.201721.2.2017 pdf 204,97 kB
zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 2 ÚP Vracovice VYST 34383/16, Sp.zn. VYST 780/2017 MaM 2.2.20174.3.2017 pdf 221,86 kB

zadání změny č. 2 ÚP Vracovice (pdf 285,95 kB)

příloha k zadání změny č. 2 ÚP Vracovice (pdf 515,96 kB)

oznámení o zahájení projednávání doplněného návrhu zadání změny č. 7 ÚPSÚ Loket VYST 3033/17, Sp.zn. 468/2017 PVJ 31.1.20172.3.2017 pdf 490,97 kB

doplněný návrh zadání změny č. 7 ÚPSÚ Loket - 3_lokality (pdf 1 134,15 kB)

Pozvání na veřejné projednání řízení o návrhu územního plánu Hulice VYST 2980/17- 1559/2016 MaM 30.1.201710.3.2017 pdf 208,75 kB

UP HULICE_ textová část k veřejnému projednání (pdf 988,73 kB)

UP HULICE_ odůvodnění-textová část (pdf 474,92 kB)

Hulice_hlv (pdf 2 502,49 kB)

Hulice_koordin (pdf 2 979,49 kB)

Hulice_sir (pdf 5 532,75 kB)

Hulice_TI (pdf 1 840,81 kB)

Hulice_VPS (pdf 326,37 kB)

Hulice_ZC (pdf 1 407,69 kB)

Hulice_ZPF (pdf 1 585,59 kB)

pozvání na veřejné projednání - řízení o návrhu územního plánu Hulice VYST 2980/2017, Sp.zn.1559/2016 MaM 30.1.201711.3.2017 pdf 892,11 kB
Ctiboř územní plán obce změna č. 3 2016 13.1.201728.2.2017 pdf 156,48 kB

Ctiboř - ZM č. 3 ÚPO - II. odůvodněni - textová část 11-2 (pdf 483,12 kB)

Ctiboř - ZM č. 3 ÚPO - A) Základní členění - 11-2016 (pdf 973,09 kB)

Ctiboř - ZM č. 3 ÚPO - B) Hlavní výkres - 11-2016 (pdf 1 026,77 kB)

Ctiboř - ZM č. 3 ÚPO - C) Koordinační výkres - 11-2016 (pdf 1 392,06 kB)

Ctiboř - ZM č. 3 ÚPO - D) ZPF a PUPF - 11-2016 (pdf 1 120,98 kB)

oznámení jednání o návrhu změny č.3 Územního plánu obce Ctiboř VYST 31914/16-327/2017 MaM 13.1.201727.2.2017 pdf 952,47 kB
Odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - návrh OOP pro ZP Keblov ZIP 4846/17-6337/2017 VoJ 16.2.20173.3.2017 pdf 525,94 kB

OOP OPVZ Mnichovice - situace16022017_0000 (pdf 1 090,51 kB)

Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy - ochrana pásma vodních zdrojů Městys Načeradec ZIP 3869/17-5859/2016BaR 15.2.20172.3.2017 pdf 4 236,16 kB

Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy - ochrana pásma vodních zdrojů Městys Načeradec (pdf 1 468,67 kB)

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy- Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Mohelnice v úseku 4,85-5.02 říčního kilometru v k.ú. Čáslavsko ZIP 4290/17 KrU 15.2.20172.3.2017 pdf 3 568,56 kB

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy- Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Mohelnice v úseku 4,85-5.02 říčního kilometru v k.ú. Čáslavsko (pdf 1 886,81 kB)

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška ZIP 4294/17 SvO 15.2.20172.3.2017 pdf 415,90 kB

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška (pdf 171,40 kB)

Veřejná vyhláška -OP pro ZD Trhový Štěpánov a.s. ZIP 4394/2017 - 5579/2016 VoJ 14.2.20171.3.2017 pdf 526,37 kB
Výzva k předkládání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu POKP prostřednictvím ORP ZIP 962/17-DRO ZIP/282/2017-DRO 11.1.201728.2.2017 pdf 586,91 kB

Zasady_Programu_ORP (pdf 230,74 kB)

Opatreni -_8211_-zmena-Zasad (pdf 229,64 kB)

Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2017 (pdf 192,58 kB)

Formular-zadosti-o-zarazeni-do-programu-ORP-2017-OPR (pdf 477,29 kB)

Plna-moc-program-ORP --vzor_1 (pdf 264,88 kB)

Výzva k předkládání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu POKP prostřednictvím ORP ZIP 962/17-DRO ZIP/282/2017-DRO 11.1.201728.2.2017 pdf 586,91 kB
vytvořilo Anawe