Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Pozvánka ZM 6.12.201718.12.2017 pdf 287,17 kB
Nařízení města Vlašimi č. 2 2.11.20172.2.2018 pdf 462,87 kB
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor finanční
Rozpočtová opatření č. 19, 20 a 21 28.11.2017

Rozpočtová opatření č. 19, 20 a 21 (pdf 1 927,92 kB)

Rozpočtové opatření č. 17 a 18. 17.10.2017 pdf 1 340,49 kB
Rozpočtová opatření č. 14, 15 a 16 6.9.2017

Rozpočtové opatření č. 14 (pdf 1 296,89 kB)

Rozpočtové opatření č. 15 a č. 16 (pdf 1 465,33 kB)

Rozpočtová opatření č. 11,12,13 26.7.2017 pdf 2 565,26 kB
Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, 10 21.6.2017 pdf 2 365,31 kB
Schválený Závěrečný účet za rok 2016 21.6.2017

Zpráva z přezkoumání hospodaření (pdf 7 867,43 kB)

Závěrečný účet 2016 (pdf 4 845,31 kB)

Rozpočtová opatření č. 4, 5, 6 29.5.2017 pdf 1 875,32 kB
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 27.4.2017 pdf 575,94 kB
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Vlašimi na roky 2018-2019 1.3.2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Vlašimi na roky 2018-2019 (pdf 480,26 kB)

Zkrácený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 1.3.2017

Zkrácený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 (pdf 364,38 kB)

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 1.3.2017

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 (pdf 353,79 kB)

Závazné ukazatele příjmy (pdf 275,41 kB)

Závazné ukazatele výdaje (pdf 501,85 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu prostor sloužících k podníkání v budově čp. 47 v k. ú. Vlašim 100/2017 12.12.201728.12.2017 pdf 1 322,31 kB
Záměr pronájmu st.p.č. 2833 a poz.p. č. 859/31 v k. ú. Vlašim 99/2017 12.12.201728.12.2017 pdf 581,43 kB
Oznámení o výběrovém řízení s násl. aukcí č. SBN/006/2017-MOV a jeho podmínkách 98/2017 11.12.201710.1.2018 pdf 3 450,97 kB
Záměr prodeje části pozemku p. č. 953/1 v k. ú. Bolina o výměře cca 1270 m2 dle zákresu 97/2017 1.12.201717.12.2017 pdf 448,23 kB
Záměr směny části poz. p. č. 953/1 v k. ú. Bolina za spol. podíl o velikosti 1/4 poz. p. č. 952/21 v k. ú. Bolina 96/2017 1.12.201717.12.2017 pdf 659,36 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - veřejná dražební vyhláška 085 EX 7161/16-151 14.12.201726.2.2018 pdf 139,65 kB
Oznámení o uložení písemnosti - Milan Jankovský VNI 159896/17-63841/2017 VOB 13.12.201729.12.2017 pdf 647,00 kB
Usnesení - dražební vyhláška 030 EX 1568/13-130 5.12.201718.1.2018 pdf 253,58 kB
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba 35 EX 345/12-44 10.11.201723.1.2018 pdf 162,84 kB
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba 35 EX 345/12-43 10.11.201723.1.2018 pdf 173,31 kB
Usnesení - dražební vyhláška 117 EX 1333/17-46 10.11.20179.1.2018 pdf 126,41 kB
Usnesení - veřejná dražební vyhláška 085 EX 11253/15-246 2.11.201718.12.2017 pdf 223,17 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 619/16-163 2.11.20176.2.2018 pdf 290,38 kB
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 11679-14-35 2.11.201720.12.2017 pdf 349,33 kB
Usnesení- dražební vyhlášku 203 Ex 09481-10-74 2.11.201720.12.2017 pdf 496,81 kB
Usnesení - dražební vyhlášku 203 Ex 09481/10-73 2.11.201720.12.2017 pdf 429,73 kB
Usnesení - elektronická dražba 150 EX 716/16-46 23.10.201716.1.2018 pdf 131,49 kB
Vyhlášení popisu věci KRPC-180797-245/TČ-2016-020771 5.10.201721.3.2018 pdf 8 127,54 kB
Odbor výstavby a územního plánování
územní rozhodnutí o umístění stavby - Slavětín - vodovod v k.ú. Slavětín u Načeradce VYST 158833/2017-64100/2017 MaM 12.12.201727.12.2017 pdf 317,27 kB
společné jednání k návrhu Územního plánu Kuňovice VYST 157516/2017, Sp.zn. VYST 4648/2015 PVJ 29.11.201713.1.2018 pdf 1 181,88 kB
společné jednání k návrhu Územního plánu Studený VYST 157562/2017, Sp.zn.: VYST 4629/2015 PVJ 29.11.201713.1.2018 pdf 211,53 kB
Projekt - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP VLAŠIM Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 20.11.2017 pdf 676,18 kB
oznámení o společném jednání k návrhu ÚP Ctiboř VYST 153523/17, Sp.zn. VYST 5295/2016 PVJ 3.11.201718.12.2017 pdf 213,11 kB
Bernartice - oplocení VYST/36569/2017-PEH 10.7.2017 pdf 195,45 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zdislavice- rozšíření obec vodovodu + posílení vodních zdrojů ZIP 159877/17-63696/2017VoJ 13.12.201728.12.2017 pdf 617,92 kB
Návrh opatření obecné povahy 55197/2017-MZE-16212 12.10.201731.3.2018 pdf 454,40 kB
vytvořilo Anawe