Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny

Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Po, St  08.00 - 17.00 hod.
Út, Čt  08.00 - 13.00 hod.
 08.00 - 14.00 hod.

Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Út,Čt 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přechodné DZ - prodloužení Střechov n.S. ODSH 31920/16 MaE 29.11.201614.12.2016 pdf 505,13 kB
OOP - přechodné DZ - Vracovice změna ODSH 32057/16 MaE 29.11.201614.12.2016 pdf 516,58 kB

DIO (pdf 1 567,94 kB)

OOP - přechodné DZ - jarmark Kondrac ODSH 28966/16 MaE 22.11.20167.12.2016 pdf 498,04 kB
Odbor hospodářský a investiční
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 351/111 v k. ú. Vlašim 98/2016 2.12.201619.12.2016 pdf 543,84 kB
Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č. p. 47 v k. ú. Vlašim 97/2016 1.12.201618.12.2016 pdf 715,60 kB
Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č. p. 47 v k. ú. Vlašim 96/2016 1.12.201618.12.2016 pdf 1 079,18 kB
Záměr pronájmu/výpůjčky částí pozemků v k. ú. Vlašim 95/2016 29.11.201614.12.2016 pdf 540,70 kB
Záměr pronájmu části prostoru sloužícího k podnikání v budově č. p. 99 v k. ú. Vlašim a části pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Vlašim 94/2016 29.11.201614.12.2016 pdf 197,35 kB
Záměr směny části poz. p. č. 1326 za poz. p .č. 1031/1, p.č. 1031/2, p.č. 1031/3, p.č. 1031/4, p.č. 1031/5 a část p. č. 1034 v k. ú. Bolina a záměr směny části poz. p. č. 1010/1 za část poz. p.č. 1326 v k. ú. Bolina 93/2016 25.11.201611.12.2016 pdf 1 608,35 kB
Záměr směny pozemků p. č. 859/39 a p. č. 859/38 za pozemky p. č. 600/27 a p. č. 600/30 vše v k. ú. Vlašim 92/2016 21.11.20168.12.2016 pdf 1 074,92 kB
Záměr prodeje nemovitého majetku a vyhlášení podmínek městské soutěže na prodej bytových jednotek se spoluvl. podílem na společných částech budovy a pozemcích v k. ú. Vlašim 89/2016 9.11.201614.12.2016 pdf 220,22 kB

Přihláška do městské soutěže (pdf 210,40 kB)

Záměr prodeje nemovitého majetku a vyhlášení podmínek veřejné soutěže na prodej bytových jednotek se spoluvl. podílem na společných částech domu a pozemcích v k. ú. Vlašim 88/2016 8.11.201614.12.2016 pdf 235,04 kB

Přihláška do veřejné soutěže (pdf 211,18 kB)

Záměr Středočeského kraje prodat pozemek p. č. 2287/52 v k. ú. Vlašim 83/2016 21.10.201626.1.2017 pdf 2 390,79 kB

vzorová kupní smlouva (pdf 865,95 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 203 EX 03395/12-96 29.11.201611.1.2017 pdf 427,42 kB
Dražební vyhláška 091 EX 09754/12-069 29.11.20162.1.2017 pdf 472,61 kB
Usnesení - dražební vyhláška 132 EX 22537/09-54 25.11.20165.1.2017 pdf 201,46 kB
Dražební vyhláška 134 EX 08380/14-254 18.11.201610.1.2017 pdf 427,04 kB
Usnesení - veřejná dražební vyhláška 131 EX 8313/15-117 16.11.20164.1.2017 pdf 163,28 kB
Oznámení - dražba 14E 17/2015-39 14.11.20168.12.2016 pdf 488,25 kB
Oznámení - dražba 14E 18/2015-39 14.11.20168.12.2016 pdf 487,07 kB
Usnesení - dražební vyhláška 121EX 3294/08-28 14.11.20166.1.2017 pdf 100,79 kB
Dražební vyhláška 197 EX 4972/07-196 11.11.201621.12.2016 pdf 143,75 kB
Dražební vyhláška 0046/16-3 11.11.20165.12.2016 pdf 549,81 kB
Dražební vyhláška 0046/16-1 11.11.20165.12.2016 pdf 533,97 kB
Dražební vyhláška 0046/16-2 10.11.20165.12.2016 pdf 586,68 kB
Usnesení - dražební vyhláška 35 EX 1272/11-69 3.11.201614.12.2016 pdf 138,79 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Rozhodnutí – Vlašim-Domašín, Znosim – vodovodní přivaděč VYST 32158/16-5484/2016 MaM 1.12.201615.12.2016 pdf 316,12 kB
Oznámení společného jednání návrhu změny č. 5 Územního plánu Vlašim VYST 30237/16-1939/2016 MaM 10.11.201610.12.2016 pdf 13 023,61 kB

Oznámení společného jednání (pdf 211,46 kB)

Odbor životního prostředí
Informace SVS pro drobnochovatele - výskyt ptačí chřipky v Evropě č.j.:SVS/2016/144120-G 30.11.201630.12.2016 pdf 219,37 kB

Informace pro drobnochovatele (pdf 280,94 kB)

veřejná vyhláška - zahájení vodoprávního řízení - MVE Libež čj.ZIP 29 504/16-5717/2016 VrJ 23.11.20168.12.2016 pdf 310,61 kB
vytvořilo Anawe