Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny

Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Po, St  08.00 - 17.00 hod.
Út, Čt  08.00 - 13.00 hod.
 08.00 - 14.00 hod.

Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Út,Čt 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
nedoručitelná písemnost - Červeňák ODSH 3346/16 BaJ 3.2.201618.2.2016 pdf 162,36 kB
Odbor hospodářský a investiční
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově bez č. p. umístěné na st. pozemku 2240/1 v k. ú. Vlašim 13/2016 5.2.201621.2.2016 pdf 422,40 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1/77 v k. ú. Vlašim 12/2016 5.2.201621.2.2016 pdf 222,84 kB
Záměr pronájmu části vývěsní skříňky umístěné na pozemku p. č. 2465/1 v k. ú. Vlašim 11/2016 5.2.201621.2.2016 pdf 260,21 kB
Záměr pronájmu prostor sloužící k podnikání v budově č. p. 1715 v k. ú. Vlašim 10/2016 4.2.201621.2.2016 pdf 622,84 kB
Záměr směny části pozemku p. č.459/3 v k.ú. Znosim za část pozemku stav. p. č. 20/1 v k. ú. Znosim 7/2016 4.2.201621.2.2016 pdf 703,13 kB
záměr prodeje části ppč. 914/2, části ppč. 916/7 a části ppč. 916/8 v k. ú. Vlašim 8/2016 3.2.201621.2.2016 pdf 630,32 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2301/1 v k. ú. Vlašim 6/2016 28.1.201615.2.2016 pdf 597,26 kB
Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 24/28, 24/22, 24/47 v k. ú. Vlašim 5/2016 26.1.201611.2.2016 pdf 529,53 kB
Možnost vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 4/2016 20.1.201619.2.2016 pdf 94,85 kB
Oznámení záměru odprodeje majetku státu - výběrové řízení č. SBN/001/2016-MOV 3/2016 20.1.201621.2.2016 pdf 462,25 kB
Městská soutěž na prodej bytových jednotek 2/2016 13.1.201628.2.2016 pdf 1 624,85 kB

Přihláška do městské soutěže na prodej bytových jednotek (pdf 151,96 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Odbor vnitřních věcí
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián 137 Ex 17630/14-53 13.1.201616.3.2016 pdf 174,49 kB
soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal 081 Ex 44184/11-220 13.1.201619.2.2016 pdf 420,76 kB
Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil 063 EX 98/13-333/dr. 14.12.201516.2.2016 pdf 240,09 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Stř. kraje v uplynulém období (únor 2012-leden 2016) 012942/2016/KUSK, Sp.zn. SZ 009651/2016/KUSK REG/JP 1.2.20162.3.2016 pdf 874,88 kB
seznámení s podklady pro rozhodnutí - parkoviště mezi bytovými domy č.p. 1560, 1561 a 1558, 1559 ve Vlašimi VYST 2743/16- NOJ, Sp.zn. VYST 4329/2015-NOJ 28.1.201612.2.2016 pdf 213,17 kB
Oznámení o společném projednání změny č.2 ÚP Keblov VYST 2112/16-1406/2015 MaM 25.1.201610.3.2016 pdf 131,74 kB

KEBLOV- návrh změny č.2 ÚP Keblov (pdf 445,39 kB)

Hlavní výkres (jpg 77,58 kB)

Koordinační výkres (jpg 87,98 kB)

Výkres vynětí ze ZPF (jpg 85,09 kB)

Výkres základního členění-zastavěné území I (jpg 75,48 kB)

Výkres základního členění - zastavěné území II (jpg 72,12 kB)

Výkres základního členění - zastavěné území III (jpg 39,54 kB)

Odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim II ZIP 2252/16-652/2011 VrJ 27.1.201611.2.2016 pdf 160,86 kB
vytvořilo Anawe