Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny

Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Po, St  08.00 - 17.00 hod.
Út, Čt  08.00 - 13.00 hod.
 08.00 - 14.00 hod.

Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Út,Čt 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Pozvánka ZM 16.8.201629.8.2016 pdf 291,88 kB
Výběrové řízení na zaměstnance projektu MAP – expert, analytik 10.8.201626.8.2016 pdf 840,87 kB
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přechodné DZ - II etapa Vorlina ODSH 22588/16 LuE 22.8.201627.8.2016 pdf 363,11 kB
OOP - přechodné DZ - doplnění - Vorlina ODSH 22452/16 LuE 19.8.20163.9.2016 pdf 362,74 kB
Odbor hospodářský a investiční
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 472 v k. ú. Vlašim 67/2016 11.8.201629.8.2016 pdf 468,70 kB
Městská soutěž na prodej bytové jednotky 66/2016 10.8.201628.8.2016 pdf 1 323,55 kB

Přihláška do městské soutěže (pdf 151,72 kB)

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 914/2, p. č. 916/7, 916/8 v k. ú. Vlašim 65/2016 9.8.201625.8.2016 pdf 1 046,66 kB
Směrnice Zastupitelstva města Vlašimi Zásady prodeje bytů nájemcům a bytů s nájemci třetím osobám 64/2016 3.8.201625.8.2016 pdf 1 245,02 kB
Informace o výběrovém řízení č. SBN/006/2016 s následnou aukcí 63/2016 2.8.201625.8.2016 pdf 784,87 kB
Informace o výběrovém řízení č. SBN/012/2016 s následnou aukcí 62/2016 1.8.20161.9.2016 pdf 569,85 kB
Městská soutěž na prodej bytových jednotek 58/2016 28.6.201628.8.2016 pdf 1 534,46 kB

Přihláška do městské soutěže (pdf 151,72 kB)

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2016 57/2016 15.6.201630.9.2016 pdf 636,66 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

Odbor vnitřních věcí
Martin Chramosta-oznámení o uložení písemnosti VNI 21497/16-4118/2016 VOB 10.8.201626.8.2016 pdf 432,67 kB
Soudní exekutor Mgr. Marcela Petrošová 160EX 1164-14-107 10.8.201615.9.2016 pdf 1 582,69 kB
Dražební vyhláška 167 EX 15400/15-49 29.7.20166.9.2016 pdf 140,06 kB
Veřejná dražební vyhláška 131 EX 8313/15-55 26.7.201621.9.2016 pdf 162,20 kB
Dražební vyhláška 111Ex8072/10-85 26.7.201627.9.2016 pdf 466,09 kB
Dražební vyhláška 164 EX 2368/13-183 14.7.201631.8.2016 pdf 108,82 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Rozhodnutí - stavební povolení - stavební úpravy domu č.p. 78 v Pravoníně VYST 18534/16, VYST 3481/2016 LIH 17.8.20161.9.2016 pdf 491,84 kB
Zahájení projednání návrhu zadání změny č. 5 ÚP Libež VYST 22169/16-4349/2016 MaM 16.8.201615.9.2016 pdf 222,97 kB

Návrh zadání změny č.5 ÚP Libež (pdf 297,58 kB)

Grafická příloha k zadání změny č.5 ÚP Libež (pdf 1 259,67 kB)

Oznámení společného jednání UP Dolní Kralovice 22.7.20165.9.2016 pdf 211,18 kB
oznámení zahájení pořízení 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Vlašim VYST 12715/16, Sp.zn. VYST 1092/2016 PVJ 10.5.201625.8.2016 pdf 4 496,99 kB
Odbor životního prostředí
Rozhodnutí - Tehov – odkanalizování a čištění vod ZIP 19 257/16 - 3618/2016 VrJ 16.8.201631.8.2016 pdf 262,11 kB
veřejná vyhláška - usnesení ZIP 21576/2016 VoJ - 215/2011 KoT 11.8.201626.8.2016 pdf 507,20 kB
vytvořilo Anawe