Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny

Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Po, St  08.00 - 17.00 hod.
Út, Čt  08.00 - 13.00 hod.
 08.00 - 14.00 hod.

Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Út,Čt 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Nový termín veřejného projednávání "Bioelektrárny Vlašim" 21.7.20161.8.2016 pdf 65,07 kB
Oznámení o veřejném projednávání "Biolelektrárny Vlašim" 18.7.201627.7.2016 pdf 67,79 kB
Posudek na dokumentaci Bioelektrárna Vlašim 12.7.201627.7.2016 pdf 360,60 kB
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.3/2016, kterou reguluje používání zábavní pyrotechniky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 28.6.201628.7.2016 pdf 282,03 kB

Obecně závazná vyhláška č. 3 2016_zábavná pyrotechnika_důvodová zpráva (pdf 832,89 kB)

Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přechodné DZ - S Blaníkem na Blaníkem ODSH 19995/16 LuE 25.7.201630.7.2016 pdf 361,95 kB
OOP - přechodné DZ - úplná uzavírka ul. Severní Vlašim ODSH 19435/16 LuE 22.7.201627.7.2016 pdf 350,80 kB
OOP - místní úprava McDonalds ODSH 19190/16 LuE 20.7.20164.8.2016 pdf 350,80 kB
Odbor hospodářský a investiční
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2301/1 v k. ú. Vlašim 61/2016 22.7.20167.8.2016 pdf 657,31 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2945 v k. ú. Vlašim 60/2016 21.7.20167.8.2016 pdf 628,10 kB
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 73 v k. ú. Domašín 59/2016 18.7.20162.8.2016 pdf 454,51 kB
Městská soutěž na prodej bytových jednotek 58/2016 28.6.201628.8.2016 pdf 1 534,46 kB

Přihláška do městské soutěže (pdf 151,72 kB)

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2016 57/2016 15.6.201630.9.2016 pdf 636,66 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

Odbor vnitřních věcí
Veřejná dražební vyhláška 131 EX 8313/15-55 26.7.201621.9.2016 pdf 162,20 kB
Dražební vyhláška 111Ex8072/10-85 26.7.201627.9.2016 pdf 466,09 kB
Dražební vyhláška 067 EX 3990/07-133 14.7.201610.8.2016 pdf 84,10 kB
Dražební vyhláška 164 EX 2368/13-183 14.7.201631.8.2016 pdf 108,82 kB
Usnesení - elektronická dražba 085 EX 11253/15-100 14.7.201615.8.2016 pdf 113,30 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Oznámení společného jednání UP Dolní Kralovice 22.7.20165.9.2016 pdf 211,18 kB
Rozhodnutí Krajského úřadu Stř. kraje - parkoviště mezi BD čp. 1560, 1561, 1558, 1559 ve Vlašimi 074901/2016/KUSK 21.7.20165.8.2016 pdf 9 733,44 kB
Oznámení - změna č.2 ÚP obce Mnichovice VYST 18507/16-PVJ 14.7.201629.7.2016 pdf 409,04 kB
Oznámení zahájení stavebního řízení - Stavební úpravy domu č.p. 78 v Pravoníně VYST 18676/16-LIH 14.7.201629.7.2016 pdf 435,51 kB
Oznámení zahájení stavebního řízení Pravonín VYST18676/16-LIH 12.7.201611.8.2016 pdf 504,94 kB
Řízení o návrhu změny č. 2 Územního plánu Keblov VYST 15243/16-1406/2015 MaM 2.6.201627.7.2016 pdf 131,37 kB

Návrh změny č.2 ÚP Keblov k veřejnému projednání (pdf 443,60 kB)

Hlavní výkres (jpg 77,58 kB)

Koordinační výkres (jpg 87,98 kB)

Výkres vynětí ze ZPF (jpg 85,09 kB)

Výkres základního členění-zastavěné území I (jpg 75,48 kB)

Výkres základního členění - zastavěné území II (jpg 72,12 kB)

Výkres základního členění - zastavěné území III (jpg 39,54 kB)

oznámení zahájení pořízení 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Vlašim VYST 12715/16, Sp.zn. VYST 1092/2016 PVJ 10.5.201625.8.2016 pdf 4 496,99 kB
Odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - Tehov - kanalizace a ČOV ZIP 19261/16 VrJ 19.7.20165.8.2016 pdf 400,58 kB
vytvořilo Anawe