Dnes je 5.10.2015 a svátek má Eliška

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302, Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz 

Úřední hodiny

Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Po, St  08.00 - 17.00 hod.
Út, Čt  08.00 - 13.00 hod.
 08.00 - 14.00 hod.

Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Út,Čt 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Žádost o změnu integrovaného povolení Sellier a Bellot SEKR21787/15 16.9.201516.10.2015 pdf 315,63 kB
Výběrové řízení "Endokrinologie a Diabetologie" SEKR21727/15 MtM 14.9.201521.10.2015 pdf 501,54 kB
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 24/5 a části pozemku p. č. 24/29 v k. ú. Vlašim 110/2015 29.9.201515.10.2015 pdf 142,20 kB
Oznámení o dokončeí obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 109/2015 29.9.20151.11.2015 pdf 205,81 kB
Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Bolina, Římovice a Vlašim 108/2015 25.9.201512.10.2015 pdf 409,75 kB
Záměr pronájmu prostor sloužící k podnikání v budově č. p. 1715 v k. ú. Vlašim 106/2015 24.9.201512.10.2015 pdf 482,46 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č.1689/14 v k. ú. Vlašim 105/2015 24.9.201512.10.2015 pdf 160,58 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č.2277/103 v k. ú. Vlašim 104/2015 24.9.201512.10.2015 pdf 162,71 kB
Záměr pronájmu pozemku p. č. 68/1 v k. ú. Domašín 24.9.201512.10.2015 pdf 159,08 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 47/20 a části pozemku p. č. 47/19 v k. ú. Vlašim 107/2015 24.9.201511.10.2015 pdf 152,74 kB
Záměr prodeje pozemku st. p. č. 72 v k. ú. Ctiboř 102/2015 22.9.201511.10.2015 pdf 183,85 kB
Záměr prodeje části pozemku p. č. 862/5 v k. ú. Vlašim 101/2015 22.9.201511.10.2015 pdf 128,74 kB
záměr prodeje části pozemku p. č. 2351/2 v k. ú. Vlašim včetně části opěrné zdi 100/2015 22.9.201511.10.2015 pdf 135,68 kB
městská soutěž na prodej bytových jednotek 99/2015 7.9.201523.10.2015 pdf 430,46 kB

přihláška do městské soutěže (pdf 78,84 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

Odbor vnitřních věcí
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika 120 EX 61383/12-93 25.9.201526.11.2015 pdf 116,45 kB
Soudní exekutor Mgr. Radek Karafiát 35 EX 1272/11-54 25.9.20156.11.2015 pdf 141,74 kB
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola 030 EX 6686/09-282 25.9.201528.10.2015 pdf 240,39 kB
Soudní exekutor Ing. Josef Cingroš 009 EX 297/03-380 2.9.201522.10.2015 pdf 168,55 kB
Eurodražby, Praha 8 649/2015-N 2.9.201528.10.2015 pdf 766,57 kB
Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda 110 Ex 401/08-883 2.9.20157.10.2015 pdf 246,35 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Mnichovice VYST 22945/15-PVJ 25.9.20159.11.2015 pdf 132,67 kB
Řízení o návrhu změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Loket VYST 22653/15-3765/2013MaM 23.9.20153.11.2015 pdf 130,80 kB

Návrh změny č.5 ÚPSÚ Loket k veřejnému projednání (pdf 344,69 kB)

Hlavní výkres změny č.5 ÚPSÚ Loket (pdf 2 145,30 kB)

Koordinační výkres změny č.5 ÚPSÚ Loket (pdf 2 217,83 kB)

Výkres záborů ZPF změny č.5 ÚPSÚ Loket (pdf 845,06 kB)

Oznámení projednání návrhu zadání změny č.3 ÚP Ctiboř VYST 12777/15-3465/2015 MaM 7.9.20157.10.2015 pdf 145,91 kB

návrh zadání změny č.3 ÚP Ctiboř (pdf 185,89 kB)

Veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Řimovice VYST 20878/15-3020/2013MaM 3.9.201513.10.2015 pdf 130,77 kB

Řimovice - ZM č.1 ÚPO - I. návrh - text k SJ (pdf 141,14 kB)

Řimovice - ZM č.1 ÚPO - II. odůvodněni - text 2015 (pdf 1 100,15 kB)

Řimovice - ZM č. 1 ÚPO A) Komplexní urbanistický návrh - k (pdf 329,34 kB)

Řimovice - ZM č. 1 ÚPO B3) Veřejně prospěšné stavby - k SJ (pdf 316,83 kB)

Řimovice - ZM č. 1 ÚPO C) Základní členění - k SJ (pdf 491,14 kB)

Řimovice - ZM č. 1 ÚPO D) Koordinační výkres - k SJ (pdf 949,46 kB)

Řimovice - ZM č. 1 ÚPO E) ZPF a PUPFL - k SJ (pdf 602,67 kB)

Odbor životního prostředí
Posouzení vlivů na ŽP podle zákona č.100-2001Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP- Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe ZIP 22780/15KrU 25.9.201510.10.2015 pdf 583,69 kB
vytvořilo Anawe