Přeskočit na obsah
Dnes je 3.9.2014 a svátek má Bronislav

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302, Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz 

Úřední hodiny

Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
09.00 - 11.30 hod.
12.30 - 14.00 hod.

Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 17.00 hod.
Út,Čt,Pá 08.00 - 14.00 hod.

Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Po,St 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Út,Čt 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Zápis z kontroly MV 26.8.201410.9.2014 pdf 166,00 kB
Publicita k dohodě o vyhrazení společensky účelného místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu Evropského sociálního fondu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 10.6.201410.9.2014 pdf 157,20 kB
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent odboru dopravy a silničního hospodářství - přestupky 2.9.201418.9.2014 pdf 143,33 kB
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent odboru dopravy a silničního hospodářství - evidence 2.9.201418.9.2014 pdf 143,81 kB
Odbor finanční
Směrnice Zastupitelstva města Vlašimi č. 1/2014 2.7.2014 pdf 222,64 kB
Směrnice Rady města č. 1/2014 2.7.2014 pdf 312,31 kB
Závěrečný účet 2013 28.5.2014 pdf 5 128,05 kB
Rozpočet 2014 26.2.201431.12.2014 pdf 342,74 kB
Rozpočtový výhled 2015-2016 6.2.201431.12.2014 pdf 187,38 kB
Odbor hospodářský a investiční
VkPN DPS OHI 1.9.201417.9.2014 pdf 2 851,32 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 12.12.2013 pdf 2 103,38 kB
Odbor majetkový
záměr pronájmu části p.č. 2305/2 v k. ú. Vlašim 85/2014 2.9.201418.9.2014 pdf 133,91 kB
záměr prodeje části pozemku p.č. 2927 v k. ú. Vlašim 84/2014 2.9.201418.9.2014 pdf 146,36 kB
záměr směny části pozemku p.č. 620 a části poz. p.č. 1379/2 v k.ú. Nesperská Lhota 83/2014 2.9.201418.9.2014 pdf 128,18 kB
záměr směny části pozemku p. č. 1379/2 za část pozemku p.č. st. 6/1 v k. ú. Nesperská Lhota 82/2014 2.9.201418.9.2014 pdf 130,96 kB
záměr prodnájmu pozemků v k. ú. Vlašim 80/2014 29.8.201414.9.2014 pdf 154,68 kB
městská soutěž na prodej bytových jednotek 81/2014 29.8.201426.9.2014 pdf 418,74 kB

přihláška do soutěže na prodej bytových jednotek (pdf 76,33 kB)

zveřejnění informace o dokumentaci "Bioelektrárna Vlašim" 79/2014 27.8.201428.9.2014 pdf 88,07 kB
záměr prodeje pozemku p.č.st.1778, součástí je stavba technického vybavení, v k. ú. Vlašim 78/2014 27.8.201429.9.2014 pdf 529,14 kB
záměr prodeje pozemku p.č.st. 1914, součástí je stavba technického vybavení ,v k. ú. Vlašim 77/2014 27.8.201429.9.2014 pdf 539,00 kB
oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k. ú. Bolina 76/2014 26.8.20147.10.2014 pdf 182,70 kB
záměr pronájmu části pozemku p.č. 1103/1 v k. ú. Nesperská Lhota 75/2014 25.8.201411.9.2014 pdf 109,48 kB
záměr pronájmu části pozemku p. č. 1/38 v k. ú. Vlašim 74/2014 25.8.201411.9.2014 pdf 145,46 kB
záměr pronájmu části pozemku p. č. 2945 v k. ú. Vlašim 73/2014 25.8.201411.9.2014 pdf 126,71 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2014 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

Odbor sociální a zdravotní
Pečovvatelská služba okresu Benešov 2.9.20141.10.2014 pdf 181,05 kB
Odbor vnitřních věcí
Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal 081 EX 15261/13-077 28.8.20143.10.2014 pdf 399,28 kB
Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko 167 EX 26052/11-173 28.8.20148.10.2014 pdf 101,21 kB
Soudní exekutor JUDr. Filip Exner 151 Ex 22/13-282 28.8.20143.10.2014 pdf 579,90 kB
Soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš 009EX 297/03-223 28.8.20142.10.2014 pdf 113,57 kB
Veřejná vyhláška - Miroslava Umrdlá VNI 17960/14-2762/2014 KoI 27.8.201412.9.2014 pdf 160,36 kB
veřejná vyhláška - L.Podzemský, N. Podzemská VNI 17960/14-2762/2014 KoI 27.8.201412.9.2014 pdf 161,02 kB
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš 124 EX 18000/12-119 16.7.201423.10.2014 pdf 161,34 kB
Soudní exekutor JUDr. Kateřina Weber 16E 7/2014-37 2.7.201425.9.2014 pdf 102,35 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Řízení o návrhu změny č. 2 Územního plánu Radošovice VYST 18091/14-3716/2013 MaM 28.8.20147.10.2014 pdf 131,09 kB

grafická příloha k návrhu změny č.2 ÚP Radošovice (pdf 514,40 kB)

grafická příloha k návrhu změny č.2 ÚP Radošovice (pdf 461,27 kB)

Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování ÚP Tomice VYST 17556/14 - 2726/2014 PvJ 27.8.201424.9.2014 pdf 184,58 kB

ÚP Tomice (pdf 3 539,29 kB)

koordinační výkres (jpg 88,71 kB)

Oznámení - rekreační objekt a oplocení v Karhuli VYST 17299/14 - 3452/2014 LiH 22.8.20144.9.2014 pdf 270,11 kB
Oznámení společného jednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Římovice VYST 17300/14-3020/2013 MaM 19.8.20149.10.2014 pdf 131,13 kB

Řimovice - ZM č.1 ÚPO - II. odůvodněni - text k SJ (pdf 576,19 kB)

Řimovice - ZM č.1 ÚPO - I. návrh - text k SJ (pdf 141,14 kB)

Řimovice - ZM č. 1 ÚPO E) ZPF a PUPFL - k SJ (pdf 602,67 kB)

Řimovice - ZM č. 1 ÚPO D) Koordinační výkres - k SJ (pdf 949,46 kB)

Řimovice - ZM č. 1 ÚPO C) Základní členění - k SJ (pdf 491,14 kB)

Řimovice - ZM č. 1 ÚPO B3) Veřejně prospěšné stavby - k SJ (pdf 316,83 kB)

Řimovice - ZM č. 1 ÚPO A) Komplexní urbanistický návrh - k (pdf 329,34 kB)

Zahájení projednání zadání změny č.6 ÚPSÚ Loket VYST16298/14-2591/2014 MaM 8.8.20147.9.2014 pdf 146,02 kB

zadání změny č.6 ÚPSÚ Loket (pdf 185,37 kB)

Příloha k zadání změny č.6 ÚPSÚ Loket (pdf 90,76 kB)

Řízení o návrhu změny č. 4A Územního plánu sidelního útvaru Loket VYST 15780/14-456/2014 MaM 31.7.20149.9.2014 pdf 131,06 kB

návrh změny 4A ÚPSÚ Loket k veřejnému projednání (pdf 374,85 kB)

výkresová část změny 4A Loket-veřejné projednání (pdf 378,92 kB)

Řízení o návrhu změny č.4 Územního plánu Miřetice VYST 15789/14-3833/2013 MaM 31.7.20149.9.2014 pdf 130,95 kB

ÚP Miřetice změna č.4 návrh pro veřejné projednání (pdf 359,11 kB)

grafická příloha k návrhu změny č. 4 ÚP Miřetice (pdf 331,07 kB)

Odbor životního prostředí
Stanovisko MŽP - k návrhu koncepce-Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020 ZIP 18194/14 KrU 2.9.201417.9.2014 pdf 149,33 kB
Stanovisko MŽP - k návrhu koncepce-Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020 ZIP 18194/14KrU 2.9.201417.9.2014 pdf 111,38 kB
Stanovisko MŽP- k návrhu koncepce- General cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje ZIP 18188/14 KrU 2.9.201417.9.2014 pdf 111,60 kB
Stanovisko MŽP- k návrhu koncepce- General cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje ZIP 18188/14 KrU 2.9.201417.9.2014 pdf 138,00 kB
Posuzování vlivů na ŽP-zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I- Pokračování těžby v lomu Bernartice ZIP 17793/14 KrU 26.8.201425.9.2014 pdf 1 044,21 kB
vytvořilo Anawe