SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ  V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ  V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Sčítání lidu, domů a bytů začíná od půlnoci z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. 
Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
 

pohyb omezen

Informace k omezení pohybu osob

Jak si rychle zobrazit vládou nově nastavené hranice pohybu osob?

Praktické informace k pohybu mezi okresy.

Potřebná potvrzení, formulář a čestné prohlášení ke stažení.

Dokumenty vlády z přijatých krizových opatření.

27.2.2021
změna_úředních_hodin

Zajištění provozu Městského úřadu Vlašim od 1. 3. 2021

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. 214 ze dne 26. 2. 2021 dochází mimo jiné ke změně v ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

28.2.2021
Informace z Odboru dopravy a silničního hospodářství

Informace z Odboru dopravy a silničního hospodářství

Evidence řidičů a evidence vozidel - pouze na základě telefonického, nebo emailového objednání!

11.1.2021