Změna v systému odpadového hospodářství od 1.1.2022

Změna v systému odpadového hospodářství od 1.1.2022

Vážení občané, město Vlašim je nuceno z důvodu účinnosti nového zákona o odpadech realizovat změnu způsobu platby za svoz komunálního odpadu. Tato změna se týká nás všech, proto této informaci prosíme věnujte Vaši pozornost. Bližší informace v článku..

AKCE ZRUŠENA!

AKCE ZRUŠENA!

Z důvodu narůstajícího počtu nakažených osob Rada města Vlašimi rozhodla, že nedělní Adventní rozsvícení Husova náměstí s doprovodným programem a prodejním trhem bude zrušeno!

25.11.2021
pid_web

Integrace veřejné dopravy na Vlašimsku a v oblasit Posázaví

Během 4. čtvrtletí roku 2021 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k rozšíření integrace veřejné dopravy na Vlašimku a v okrese Benešov.

8.10.2021
dotazník

Dotazníkové šetření – Způsob vytápění domácností kotli na tuhá paliva

Dotazník pro obyvatele města Vlašimi a přidružených obcí Bolina, Bolinka, Bruk, Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota, Polánka a Znosim

22.11.2021