Úřední hodiny pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách.