Směrnice Rady Města Vlašim č. 1/2014

Směrnice Rady Města Vlašim č. 1/2014 (dále jen směrnice) ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Městem Vlašim

Směrnice Rady Města Vlašim č. 1/2014 (dále jen směrnice) ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Městem Vlašim vychází z vyhlášky MF č. 220/2013 Sb.(dále jen vyhlášky), o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která je prováděcím předpisem k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

publikováno 2.7.2014