Směrnice Zastupitelstva města Vlašimi č. 1/2014

Schvalování účetní závěrky města Vlašimi

Směrnice Zastupitelstva města Vlašimi č. 1/2014 (dále jen směrnice) ke schvalování účetní závěrky města Vlašimi vychází z vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., (dále jen vyhláška) o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která je prováděcím předpisem k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

publikováno 2.7.2014