Klub Pohoda pořádá velikonoční dílny v otevírací době klubu 13:00 až 17: hodin.

22.3.2024 

výroba velikonoční slepičky na zavěšení a soánku na vajíčka

27.3.2024 

zdobení perníčků a velikonočních vajíček, výroba velikonočních přání.

Na velikonoční dílny je třeba se přihlásit předdem do 8.3. 2024 a to:

osobně (v otevírací době klubu) telefonicky: 736 485 454 nebo emailem: houskova.kamila@diakonie-stred.cz

Velikonoční dílny (pdf 646,09 kB)

Charita Vlašim zahájila v lednu 2024 novou sociální službu Denní stacionář u kapličky. Charita službu poskytuje v Komunitním centru Zahrada ve Vlašimi v Tovární 2042. Bližší informace o službě poskytne vedoucí služby Ing. Dana Kucharčíková, DiS.

Kontakt:  Tel: 733 143 857 

              E-mail: dennistacionar@charitavlasim.cz

Denní stacionář u kapličky

ZDARMA A ANONYMNĚ

Testujeme na infekční nemoci HIV, SYFILIS a ŽLOUTENKY TYPU B,C

Testy jsou prováděny z kapilární krve (píchnutí do prstu) a zjišťují přítomnost protilátek dané nemoci v krvi. Jsou pouze orientační a při nalezení protilátek je potřeba navštívit lékaře.

MÍSTO TESTOVÁNÍ: Nádražní budova, Vlašim

ČAS KONÁNÍ: 23.11.2023 od 10:00 do 17:00

Testování veřejnosti na infekční nemoci

Centrum adkiktologických služeb Benešov: tel: +420 603 478 707 se zapojilo do EVROPSKÉHO TÝDNE TESTOVÁNÍ. 

Testování je prováděno ZDARMA A ANONYMNĚ.

Testované nemoci: žloutenka B, C, HIV, Syfilis.

Testovací místa na okrese Benešov:

  • Votice: 8.11. 2023 od 9:00 do 12:00 h, Klášter, Klášterní 1,
  • Benešov: 21.11.2023 od 9:00 do 17:00 h, CAS BN, Nová Pražská 399 a  23.11.2023 od 9.00 do 17:00 h, -//-
  • Sázava: 22.11.2023 od 9:00 do 13:00 h, Komunitní centrum na Kácku, Na Kácku 1,
  • Vlašim: 23.11.2023 od 10:00 do 17:00 h, Nádražní budova, Nádražní 347

Více viz plakát

Evropský týden testování

Domácí zdravotní péče:                                                      Vrchní sestra: Martina Svitáková: 736 472 795

Osobní asistence:                                                                Vedoucí: Mgr. Radka Kůželová: 739 580 363

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek:   Kontakt: Yveta Macháčková: 739 580 364

Pečovatelská služba:                                                           Vedoucí: Mgr. Radka Kůželová: 739 580 363

 

Charita leták str. 2

Charita Vlašim

Je nestátní nezisková organizace a své poslání uskutečňuje zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duhovní pomoci potřebným lidem ve svém okolí.

Poskytují sociální služby, domáí zdravotní péči, akutní materiální a potravinovou pomoc, půjčují kompenzační pomůcky, organizují vzdělávací a humanitární akce.

Občanská a psychologická poradna Vlašim:                  

Klinická psycholožka: PhDr. Irena lesová, objednání na tel.: 730 549 338

Vedoucí: Mgr. Iva Doubková: 733 676 737 

Charitní "obchůdky" - místa vzájemné materiální pomoci:       

Vedoucí: Mgr. Iva Doubková: 733 676 737 

Komunitní centrum Zahrada:                                              

Vedoucí: Bc. Terezie Veletová: 734 165 062

 

Chartia Vlašim letak str.1

Charita Vlašim od ledna 2024 zahájí poskytování služby Denní stacionář pro seniory od 65 let. Služba bude poskytována v Komunitním centru Zahrada ve Vlašimi od pondělí do pátku, v čase od 7:00 od 16:30 hodin. 

Více informací: DENNISTACIONAR@CHARITAVLASIM.CZ

                      + 420 733 143 857

                      WWW.VLASIM.CHARITA.CZ

Denní stacionář

Nemáš odpoledne co dělat? Tak můžeš navštívit volnočasový klub Diakonie Vlašim POHODA. V klubu si můžeš zahrát fotbálek, kulečník, něco si vytvořit nebo si i jen tak posedět u wifi. Klub POHODA najdeš na adrese J. Masaryka 462 ve Vlašimi. Otevřeno má každý všední den od 13:00 do 17:00 hodin. 

Vstup do klubu je ZDARMA!

KLUB POHODA

Zaopatřovací příspěvek je jednorázová nebo opakovaná dávka určená na podporu osamostatnění mladých dospělých, kteří opustili náhradní péči.

Jsi mladý dospělý a vyrůstal jsi v náhradní rodinné péči nebo v zařízení?

Chceš pomoct na začátku tvého samostatného života?

Chceš studovat nebo si najít bydlení, ale nemáš dostatek financí?

 

 

Leták MPSV a ÚP ČR

Sociální pracovníci sociálního a zdravotního odboru Městského úřadu Vlašim pokračují v pravidelných setkávání se sociálními pracovníky Detašovaného pracoviště Vlašim Úřadu práce ČR.

SPOLUPRÁCE S DeP ÚP ČR (pdf 130,08 kB)

V roce 2021 se konalo setkání interdisciplinárního týmu Intervenčního centra proFEM pouze jedenkrát, a to v říjnu 2021. Četnější osobní setkávání v roce 2021 nebylo možné realizovat z důvodu omezení společného setkávání více osob na základě nepřínivé epidemiologické situace.

proFEM (pdf 127,05 kB)

Město Vlašim má způsobilost být veřejným opatrovníkem. Veřejným opatrovníkem je obec ustanovena soudem, až poté, co soud nenalezl vhodnou osobu, která by mohla vykonávat opatrovnictví.

VÝKON VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ V ROCE 2021 (pdf 109,00 kB)

Milostivé léto je mimořádná akce, kterou v červenci schválili poslatnci. Akce probíhá od 28.10. 2021 do 28.01.2022. Bližší informace viz. článek.

Pokud chcete vědět, zda se Vás týká Milostivé léto, kontaktujte Občanskou poradnu Charity Vlašim - Mgr. Ivu Doubkovou na tel.: 733 676 737

Milostivé léto (pdf 61,76 kB)

Principy

Zaplatí-i povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (ppplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

Milostivé léto (pdf 355,06 kB)

Praktické rady pro zvládnutí péče viz. leták.

Praktické rady pro zvládnutí péče (pdf 3 587,17 kB)

Zúčastněte se se svým dítětem studie zaměřené na sociální vývoj dětí, které neměly primárního pečovatele v kojeneckém období.

Testovací místo Vlašim - více info viz. plakát.

Testovací místo Vlašim (pdf 1 599,18 kB)

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6