Studie zaměřená na sociální vývoj dětí

Zúčastněte se se svým dítětem studie zaměřené na sociální vývoj dětí, které neměly primárního pečovatele v kojeneckém období.

Testovací místo Vlašim

Testovací místo Vlašim - více info viz. plakát.

Testovací místo Vlašim (pdf 1 599,18 kB)

Charita Vlašim

Očkování COVID 19 - registrace

Nevíte, jak se registrovat? Charita Vlašim Vám pomůže. Volejte: 734 165 062, 730 549 338

SPOLUPRÁCE S ÚŘADEM PRÁCE V ROCE 2020

Sociální pracovnice odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Vlašim se pravidelně setkávají se sociálními pracovnicemi Detašovaného pracoviště Vlašim Úřadu práce ČR. V roce 2020 se setkaly celkem dvakrát.

PRACOVNÍ SETKÁVÁNÍ S ÚŘADEM PRÁCE (pdf 116,24 kB)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

Dne 19.6.2020 se v Benešově konal vzdělávací seminář pořádaný Společností sociálních pracovníků ČR, z.s. Seminář byl zaměřen na základní orientaci v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže. Lektorem semináře byl MUDr. Tomáš Havelka, primář dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ (pdf 100,10 kB)

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo v těchto dnech informace k péči o děti rodičů, kteří spolu nežijí.

Poradenství vám můžeme poskytnout telefonicky v pracovní dny od 8 do 15 hodin 313 039 371, 313 039 372, 313 039 374, 313 039 375.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU V ČR (pdf 147,77 kB)

PROJEKT - SPOLEČNÁ PROFESIONALIZACE SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH

Město Vlašim se zapojilo do projektu s názvem „Společná profesionalizace sociální práce na obcích“, který od dubna 2020 realizuje Centrum pro komunitní práci střední Čechy.
Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje a profesionalizace sociální práce ve čtyřech obcích (dále ORP) Středočeského kraje: Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice. Cílem je nastavení systému udržitelné kvality sociální práce, a to s využitím inovativních postupů, propojení a sdílení zapojených ORP.

PROJEKT (pdf 178,15 kB)

PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MAS BLANÍK, z.s.

Poslední setkání poskytovatelů sociálních služeb proběhlo ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových 4.3.2020. Setkání s tématem "Představení sociálních služeb na území MAS Blaník" se konalo v rámci spolupráce Odboru sociálního a zdravotního MěÚ Vlašim s MAS Blaník, z. s. při tvorbě Strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021 -2027. Akce byla určena pro veřejnost.

PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MAS BLANÍK, z.s. (pdf 235,90 kB)

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ 2020

Setkání odborníků 2020 tentokrát na téma "Dítě v síti vztahů".

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ 2020 (pdf 88,62 kB)

SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018

Každý rok OSZ MěÚ Vlašim pravidelně organizuje společné setkání poskytovatelů sociálních služeb na okrese Benešov. V prosinci 2018 jsme tentokrát zvolili návštěvy u některých poskytovatelů sociálních služeb v jejich sídle.

 

SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018 (pdf 105,99 kB)

ŠKOLENÍ O KYBERPROSTORU

Ve dnech 7. a 14. listopadu 2018 se uskutečnilo setkání pracovnice sociálního a zdravotního Městského úřdu Vlašim a pedagogických pracovníků místních škol s poručíkem Mgr. Stanislavem Znorem, vyšetřovatelem z oddělení analytiky a kybernetické kriminality Police České republiky.

 

ŠKOLENÍ O KYBERPROSTORU (pdf 95,57 kB)

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 2018

Ve středu 26. září 2018 bylo ve sprotovním areálu Na Lukách ve Vlašimi otevřeno nové dětské dopravní hřiště.

 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 2018 (pdf 309,13 kB)

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ 2018

SÍťování služeb pro ohrožené děti na Vlašimsku stále pokračuje.

SETKÁNÍ (pdf 412,38 kB)

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5