Milostivé léto - Charita Vlašim

Milostivé léto je mimořádná akce, kterou v červenci schválili poslatnci. Akce probíhá od 28.10. 2021 do 28.01.2022. Bližší informace viz. článek.

Pokud chcete vědět, zda se Vás týká Milostivé léto, kontaktujte Občanskou poradnu Charity Vlašim - Mgr. Ivu Doubkovou na tel.: 733 676 737

Milostivé léto (pdf 61,76 kB)

Milostivé léto

Principy

Zaplatí-i povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (ppplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

Milostivé léto (pdf 355,06 kB)

Pečovat a žít doma je normální

Praktické rady pro zvládnutí péče viz. leták.

Praktické rady pro zvládnutí péče (pdf 3 587,17 kB)

Studie zaměřená na sociální vývoj dětí

Zúčastněte se se svým dítětem studie zaměřené na sociální vývoj dětí, které neměly primárního pečovatele v kojeneckém období.

Testovací místo Vlašim

Testovací místo Vlašim - více info viz. plakát.

Testovací místo Vlašim (pdf 1 599,18 kB)

Charita Vlašim

Očkování COVID 19 - registrace

Nevíte, jak se registrovat? Charita Vlašim Vám pomůže. Volejte: 734 165 062, 730 549 338

SPOLUPRÁCE S ÚŘADEM PRÁCE V ROCE 2020

Sociální pracovnice odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Vlašim se pravidelně setkávají se sociálními pracovnicemi Detašovaného pracoviště Vlašim Úřadu práce ČR. V roce 2020 se setkaly celkem dvakrát.

PRACOVNÍ SETKÁVÁNÍ S ÚŘADEM PRÁCE (pdf 116,24 kB)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

Dne 19.6.2020 se v Benešově konal vzdělávací seminář pořádaný Společností sociálních pracovníků ČR, z.s. Seminář byl zaměřen na základní orientaci v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže. Lektorem semináře byl MUDr. Tomáš Havelka, primář dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ (pdf 100,10 kB)

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo v těchto dnech informace k péči o děti rodičů, kteří spolu nežijí.

Poradenství vám můžeme poskytnout telefonicky v pracovní dny od 8 do 15 hodin 313 039 371, 313 039 372, 313 039 374, 313 039 375.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU V ČR (pdf 147,77 kB)

PROJEKT - SPOLEČNÁ PROFESIONALIZACE SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH

Město Vlašim se zapojilo do projektu s názvem „Společná profesionalizace sociální práce na obcích“, který od dubna 2020 realizuje Centrum pro komunitní práci střední Čechy.
Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje a profesionalizace sociální práce ve čtyřech obcích (dále ORP) Středočeského kraje: Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice. Cílem je nastavení systému udržitelné kvality sociální práce, a to s využitím inovativních postupů, propojení a sdílení zapojených ORP.

PROJEKT (pdf 178,15 kB)

PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MAS BLANÍK, z.s.

Poslední setkání poskytovatelů sociálních služeb proběhlo ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových 4.3.2020. Setkání s tématem "Představení sociálních služeb na území MAS Blaník" se konalo v rámci spolupráce Odboru sociálního a zdravotního MěÚ Vlašim s MAS Blaník, z. s. při tvorbě Strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021 -2027. Akce byla určena pro veřejnost.

PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MAS BLANÍK, z.s. (pdf 235,90 kB)

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ 2020

Setkání odborníků 2020 tentokrát na téma "Dítě v síti vztahů".

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ 2020 (pdf 88,62 kB)

SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018

Každý rok OSZ MěÚ Vlašim pravidelně organizuje společné setkání poskytovatelů sociálních služeb na okrese Benešov. V prosinci 2018 jsme tentokrát zvolili návštěvy u některých poskytovatelů sociálních služeb v jejich sídle.

 

SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018 (pdf 105,99 kB)

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5