Zaopatřovací příspěvek je jednorázová nebo opakovaná dávka určená na podporu osamostatnění mladých dospělých, kteří opustili náhradní péči.

Jsi mladý dospělý a vyrůstal jsi v náhradní rodinné péči nebo v zařízení?

Chceš pomoct na začátku tvého samostatného života?

Chceš studovat nebo si najít bydlení, ale nemáš dostatek financí?

 

 

Leták MPSV a ÚP ČR (pdf 1 850,37 kB)

Sociální pracovníci sociálního a zdravotního odboru Městského úřadu Vlašim pokračují v pravidelných setkávání se sociálními pracovníky Detašovaného pracoviště Vlašim Úřadu práce ČR.

SPOLUPRÁCE S DeP ÚP ČR (pdf 130,08 kB)

V roce 2021 se konalo setkání interdisciplinárního týmu Intervenčního centra proFEM pouze jedenkrát, a to v říjnu 2021. Četnější osobní setkávání v roce 2021 nebylo možné realizovat z důvodu omezení společného setkávání více osob na základě nepřínivé epidemiologické situace.

proFEM (pdf 127,05 kB)

Město Vlašim má způsobilost být veřejným opatrovníkem. Veřejným opatrovníkem je obec ustanovena soudem, až poté, co soud nenalezl vhodnou osobu, která by mohla vykonávat opatrovnictví.

VÝKON VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ V ROCE 2021 (pdf 109,00 kB)

Milostivé léto je mimořádná akce, kterou v červenci schválili poslatnci. Akce probíhá od 28.10. 2021 do 28.01.2022. Bližší informace viz. článek.

Pokud chcete vědět, zda se Vás týká Milostivé léto, kontaktujte Občanskou poradnu Charity Vlašim - Mgr. Ivu Doubkovou na tel.: 733 676 737

Milostivé léto (pdf 61,76 kB)

Principy

Zaplatí-i povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (ppplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

Milostivé léto (pdf 355,06 kB)

Praktické rady pro zvládnutí péče viz. leták.

Praktické rady pro zvládnutí péče (pdf 3 587,17 kB)

Zúčastněte se se svým dítětem studie zaměřené na sociální vývoj dětí, které neměly primárního pečovatele v kojeneckém období.

Testovací místo Vlašim - více info viz. plakát.

Testovací místo Vlašim (pdf 1 599,18 kB)

Nevíte, jak se registrovat? Charita Vlašim Vám pomůže. Volejte: 734 165 062, 730 549 338

Očkování COVID 19 - registrace

Sociální pracovnice odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Vlašim se pravidelně setkávají se sociálními pracovnicemi Detašovaného pracoviště Vlašim Úřadu práce ČR. V roce 2020 se setkaly celkem dvakrát.

PRACOVNÍ SETKÁVÁNÍ S ÚŘADEM PRÁCE (pdf 116,24 kB)

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6