PRACOVNÍ SETKÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ODBORU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM A ÚŘADU PRÁCE VLAŠIM

Sociální pracovníci sociálního a zdravotního odboru Městského úřadu Vlašim pokračují v pravidelných setkávání se sociálními pracovníky Detašovaného pracoviště Vlašim Úřadu práce ČR.

SPOLUPRÁCE S DeP ÚP ČR (pdf 130,08 kB)

SETKÁVÁNÍ S INTERVENČNÍM CENTREM proFEM V BENEŠOVĚ

V roce 2021 se konalo setkání interdisciplinárního týmu Intervenčního centra proFEM pouze jedenkrát, a to v říjnu 2021. Četnější osobní setkávání v roce 2021 nebylo možné realizovat z důvodu omezení společného setkávání více osob na základě nepřínivé epidemiologické situace.

proFEM (pdf 127,05 kB)

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ 2021

Město Vlašim má způsobilost být veřejným opatrovníkem. Veřejným opatrovníkem je obec ustanovena soudem, až poté, co soud nenalezl vhodnou osobu, která by mohla vykonávat opatrovnictví.

VÝKON VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ V ROCE 2021 (pdf 109,00 kB)

Milostivé léto - Charita Vlašim

Milostivé léto je mimořádná akce, kterou v červenci schválili poslatnci. Akce probíhá od 28.10. 2021 do 28.01.2022. Bližší informace viz. článek.

Pokud chcete vědět, zda se Vás týká Milostivé léto, kontaktujte Občanskou poradnu Charity Vlašim - Mgr. Ivu Doubkovou na tel.: 733 676 737

Milostivé léto (pdf 61,76 kB)

Milostivé léto

Principy

Zaplatí-i povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (ppplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

Milostivé léto (pdf 355,06 kB)

Pečovat a žít doma je normální

Praktické rady pro zvládnutí péče viz. leták.

Praktické rady pro zvládnutí péče (pdf 3 587,17 kB)

Studie zaměřená na sociální vývoj dětí

Zúčastněte se se svým dítětem studie zaměřené na sociální vývoj dětí, které neměly primárního pečovatele v kojeneckém období.

Testovací místo Vlašim

Testovací místo Vlašim - více info viz. plakát.

Testovací místo Vlašim (pdf 1 599,18 kB)

Charita Vlašim

Očkování COVID 19 - registrace

Nevíte, jak se registrovat? Charita Vlašim Vám pomůže. Volejte: 734 165 062, 730 549 338

SPOLUPRÁCE S ÚŘADEM PRÁCE V ROCE 2020

Sociální pracovnice odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Vlašim se pravidelně setkávají se sociálními pracovnicemi Detašovaného pracoviště Vlašim Úřadu práce ČR. V roce 2020 se setkaly celkem dvakrát.

PRACOVNÍ SETKÁVÁNÍ S ÚŘADEM PRÁCE (pdf 116,24 kB)

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6