Probační a mediační služba Benešov

Probační a mediační služba otevřela v Benešově od 1. února 2017 poradnu pro oběti trestných činů. Poskytuje služby právní psychologické i sociální, a to zcela bezplatně pro děti i dospělé lidi.

Pomoc a poradenství obětem trestných činů (pdf 348,90 kB)

SUPERVIZE

SUPERVIZE (pdf 234,95 kB)

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO POMOC OHROŽENÝM RODINÁM

Moderní metoda sociální práce nazvaná případová konference je běžnou součástí praktické činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí v České republice.

Případová konference umožňuje zejména:

-  rychle reagovat na vznikou situaci,

-  vytvářet osobní kontakty a podpůrnou síť rodině, 

-  společně hledat způsoby řešení a rozdělit dílčí odpovědnost na další subjekty,

-  vyhnout se vlastní izolovanosti,

-  aktivizovat potřebnou pomoc a koordinovat péči.

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO POMOC OHROŽENÝM RODINÁM (pdf 201,15 kB)

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V ZÁMECKÉM PARKU

Dětské dopravní hřiště v zámeckém parku dne 26.5.2016. Zájem o dopravní hřiště v parku byl letos opravdu rekordní, přišlo 450 dětí a jejich učitelek. Všichni si užili zábavné dopoledne v parku, na závěr malí účastníci obdželi dětský řidičský průkaz a reflexní pásku.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (pdf 244,14 kB)

O PREVENCI KRIMINALITY V KLUBU DŮCHODCŮ VE VLAŠIMI

17.5.2016 odpoledne proběhla ve vlašimském Klubu důchodů další přednáška Plánu prevence kriminlity na rok 2016.

O PREVENCI KRIMINALITY V KLUBU DŮCHODCŮ VE VLAŠIMI (pdf 238,13 kB)

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ VE SPOLKOVÉM DOMĚ SOUROZENCŮ ROŠKOTOVÝCH VE VLAŠIMI NAD TÉMATEM ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Setkání odborníků s názvem "Možnosti pomoci osobám závislým na návykových látkách" uspořádal sociální a zdravotní odbor MěÚ Vlašim ve spolupráci s komisí prevence kriminality a bezpečnosti ve městě ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi 12.05.2016.

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ 12.05.2016 (pdf 233,01 kB)

POMOC PRO OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILI A OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

Odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim spolupracuje s ProFem o.p.s. jejímž posláním je působení na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a jiných forem násilí především na ženách, má pobočku v Benešově v Piatristické koleji, tel. kontakt 774 433 015 (každé pondělí od 09:00 hod do 15:00 hod).

POMOC PRO OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ A OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ (pdf 226,53 kB)

Mezinárodní projekt EUROKLíČ

Euroklíč

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu. Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálníc a technických kompenzačních zařízení.

Podrobnější informace o projektu včetně seznamu přístupných míst s toaletami či plošinami osazenými eurozámky dostupné na www.euroklic.cz

Ve Vlašimi jsou instalovány již tři eurozámky a to na Železniční stanici, Nádražní 347 v Městské knihovně, Na Tenise 1566  a  na Městském úadu, Jana Msaryka 302, Vlašim.

Odborné setkání nad problematikou závislostí ve Vlašimi

Dne 12.5.2016 se ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových uskutečnilo setkání odborníků, tentokrát nad problematikou závislostí ve Vlašimi.

Odborné setkání nad problematikou závislostí ve Vlašimi (pdf 197,49 kB)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PRORODINÁ OPATŘENÍ A ZAMĚSTNANOST NA VLAŠIMSKU A MOŽNOSTI JEJICH FINANCOVÁNÍ

- takový byl název pracovního setkání dvou desítek ředitelů a vedoucích pracovníků organizací, které na Vlašimsku poskytují sociální služby, společně se zástupci měst a obcí ve středu 25. 11. 2015 ve Vlašimi.

SETKÁNÍ 25. 11. 2015 (pdf 251,18 kB)

VÝMĚNA PRŮKAZŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením a průkazů mimořádných výhod mají čas jen do konce roku 2015, aby je vyměnili za nové. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

 

Výměna průkazů pro OZP (pdf 378,34 kB)

DÍTĚ VE SVĚTĚ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Vlašimské setkání odborníků v prevenci kriminilatity se uskutečnilo dne 24. 9. 2015.

Dítě ve světě sociálních sítí - vlašimské setkání odborníků v prevenci krminality. (pdf 279,63 kB)

VYDÁVÁNÍ NOVÝCH PRŮKAZŮ OZP OD 1. 4. 2015

Vydávání nových průkazů OZP od 1. dubna 2015

Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 20144 vydávaly obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy OZP zůstavájí v platnosti pouze do 31. 12. 2015.

To znamená, že do konce roku 2015 si je musí všichni jejich držitelé vyměnit.

Leták - vydávání průkazů OZP od 1.4.2015 (pdf 606,57 kB)

STOP NÁSILÍ VE VZTAZÍCH

Stop násilí ve vztazích - nově chatová poradna. Chat je přístupný na: http://www.nasilivevztazich.cz/chat/

Výhody chatu v problemtatice násilí ve vztazích:

dostupnost,

anonymita,

bezpečí,

pohodlí,

kontakt i pro ty, kteří z různých důvodů nemohou využít jiný způsob komunikace,

možnost otevřené a přímočaré komunikace.

Pro více informací kontakt na telefonních číslech SOS centra Diakonie: 777 734 173, 222 514 040.

Více viz leták

Leták - Stop násilí ve vztazích (pdf 232,02 kB)

KOMUNITNÍ CENTRUM A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB v BENEŠOVĚ

Benešovské sdružení Spolurádi a Centrum Lada Pacov rozjíždějí nový projekt! Chystá se centrum, kde se budou setkávat lidé s různými typy postižení (tělesné, mentální i smyslové) s lidmi bez postižení. Budou se zde konat různé kulturní akce, výstav, promítání filmů, výtvarné dílena a další počiny :-)

Leták - Otevření Komunitního centra a Centra denních služeb (pdf 351,94 kB)

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5