CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Ve středu 11. 3. 2015 v 16:30 v zasedací místnosti Rytmus Benešov, o. p. s. se uskuteční setkání spolků Spolurádi a Centrum Lada. Setkání se týká možnosti otevření "Centra denních služeb" pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením dospělého věku v Benešově.

Zájemci o službu, prosíme, aby se přihlásili na emailu spoluradi@gmail.com nebo na telefonním čísle 733 568 978.

 

Centrum denních služeb (pdf 210,11 kB)

POMOC SENIORŮM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM A TÝRÁNÍM

Co je to týrání a domácí násilí.

Týrání není jen fyzické násilí. Zahrnuje také psychické ponižování, ekonomické využívání, zanedbávání péče či sexuální násilí.

JAK POMOCI OHROŽENÝM SENIORŮM

V situaci domácího násilí a týrání njste sami, nebojte se říci o podporu.

Pokud jste se stali svědkem nebo obětí týrání či domácího násilí, nemlčte. Obraťte se na policii či intevenční centrum, svěřte se lidem ve Vašem okolí nebo zavoljete na bezplatnou anonymní linku důvěry Senior telefon 800 157 157 a poraďte se, jak dále postupovat.

Leták - Pomoc seniorům ohroženým domácím násilím a týráním (pdf 696,45 kB)

PORADNA PRO INTEGRACI PODPORUJE UPRCHLÍKY

Od 1. 8. 2014 realizuje nezisková organizace Poradna pro integraci projekt s názvem "Psychologická a psychosociální podpora při hledání zaměstnání." Cílovou skupinou tohoto projektu jsou osoby s udělenou mezinárodní ochranou (azylanti a osoby s udělenou doplňkovou ochranou).

Poradna pro integraci podporuje uprchlíky (pdf 212,49 kB)

DEN DIAKONIE ve VLAŠIMI

Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi, Benešovská 507, Vlašim, Azylový dům pro matky s dětmi Vás srdečně zve na DEN DIAKONIE ve VLAŠIMI v neděli 14. září 2014.

DEN DIAKONIE ve VLAŠIMI (pdf 212,18 kB)

DEN PLNÝ SLUŽEB

Město Vlašim - odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim pořádá v úterý dne 16. 09. 2014 od 10:00 hodin do 15:00 hodin ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových, Palackého náměstí 65, Vlašim Den sociální služeb ve Vlašimi.

DEN PLNÝ SLUŽEB (pdf 403,15 kB)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba okresu Benešov pro pracoviště Pečovatelské služby ve Vlašimi  hledá pečovatele/pečovatelku, nástup od 01. 10. 2014.

Výběrové řízení - Pečovatelská služba okresu Benešov (pdf 181,05 kB)

"SPOLEČNĚ V SOCIÁLNĚ-PRÁNÍ OCHRANĚ"

Dne 31. 07. 2014 od 09:00 do 12:00 hodin na Městském úřadě Vlašim proběhl workshop pořádaný Městem Vlašim v rámci realizace projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim", reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00042..

ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

Dne 1.4.2014 vstoupil v platnost doporučený postup Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, která odborně zaštiťuje přednemocniční neodkladnou péči (záchrannou službu), na téma "Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí".

Pravidla se týkají nejen odborné veřejnosti, ale i pořadatelů těchto akcí a samospráv obcí, které akce povolují nebo organizují.

Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí (pdf 259,02 kB)

NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ PO ONKOLOGICKÉ NEMOCI

Organizace Ameléie, se dlouhodobě věnuje problematice života s onkologickou diagnózou a nabízí účast v projektu, který Vám pomůže najít si pracovní uplatnění.

Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci (pdf 235,97 kB)

PRACOVNÍ SKUPINA 11. 12. 2013

Projekt "Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov" byl zahájen ke dni 1. 4. 2013

Pracovní skupina 11. 12. 2013 (pdf 387,62 kB)

KYBERŠIKANA

Setkání odborníků dne 19. 9. 2013 ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi.

Kyberšikana (pdf 177,77 kB)

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 2013

Dne 13.06.2013 zámecký park patřil malým cyklistům.

Dopravní hřiště 2013 (pdf 172,39 kB)

Tisková zpráva MPSV k povodním 2013

V přiložené zprávě z MPSV najdete informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi v souvislosti s povodněmi a odstraňováním následků povodní.

Tisková zpráva MPSV k povodním 2013 (pdf 238,52 kB)

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ANABELL

Občanské sdružení Anabell poskytuje již desátým rokem služby lidem, kteří se potýkají s poruchami příjmu potravy.           V současné době v rámci Středočeského kraje rozjíždějí nový projekt Terénní poradny.

Občanské sdružení ANABELL (pdf 2 536,14 kB)

TVORBA STRATEGIE MAS BLANÍK 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání pracovní skupiny, která bude připravovat novou strategii rozvoje regionu pro roky 2014 – 2020. Pro sociální oblast se setkání koná dne 12. 6. 2013 od 12:00 h do 15:30 h v budově MěÚ Vlašim, ulice Jana Masaryka 302 ve velké zasedací místnosti v přízemí. Jednání moderuje Mgr. Zuzana Klímová Vaňková. Dozvíte se na něm nejen informace o strategii a MAS Blaník, o. s., ale také proběhne SWOT analýza k danému tématu. Těšíme se na setkání s Vámi a budeme rádi, pokud s námi spoluvytvoříte celkovou i dílčí vizi skupiny a doufáme, že Vašimi náměty a zkušenostmi přispějete k dalšímu rozhodování. Uvítáme nejen každý dobrý nápad, ale i doplnění jednotlivých dat a údajů tak, aby celý projekt byl přínosný a jeho jednotlivé kroky, aby přinesly kýžený efekt a naplnily očekávání.

Potvrzení Vaší účasti zasílejte na adresu pavla.kovalska@mesto-vlasim.cz do 9. 6. 2013.

Tvorba strategie MAS BLANÍK 2014 (pdf 188,83 kB)

KONFERENCE "Součástí města jsou i lidi bez domova"

Dne 28. 3. 2013 se konala v Benešově v rámci projektu OPLZZ /Operační program lidské zdroje a zaměstnanost/ „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ konference s příznačným podtitulem „Součástí města jsou i lidi bez domova“.

KONFERENCE "Součástí města jsou i lidi bez domova" (pdf 188,27 kB)

PARKOVACÍ PRŮKAZY

pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče.

Pěstounská péče (pdf 118,91 kB)

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5