POMOC SENIORŮM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM A TÝRÁNÍM

Leták - Pomoc seniorům ohroženým domácím násilím a týráním (pdf )

Co je to týrání a domácí násilí.

Týrání není jen fyzické násilí. Zahrnuje také psychické ponižování, ekonomické využívání, zanedbávání péče či sexuální násilí.

JAK POMOCI OHROŽENÝM SENIORŮM

V situaci domácího násilí a týrání njste sami, nebojte se říci o podporu.

Pokud jste se stali svědkem nebo obětí týrání či domácího násilí, nemlčte. Obraťte se na policii či intevenční centrum, svěřte se lidem ve Vašem okolí nebo zavoljete na bezplatnou anonymní linku důvěry Senior telefon 800 157 157 a poraďte se, jak dále postupovat.

publikováno 23.1.2015