SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018

SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018 (pdf )

Každý rok OSZ MěÚ Vlašim pravidelně organizuje společné setkání poskytovatelů sociálních služeb na okrese Benešov. V prosinci 2018 jsme tentokrát zvolili návštěvy u některých poskytovatelů sociálních služeb v jejich sídle.

 

publikováno 8.8.2019