"SPOLEČNĚ V SOCIÁLNĚ-PRÁNÍ OCHRANĚ"

Dne 31. 07. 2014 od 09:00 do 12:00 hodin na Městském úřadě Vlašim proběhl workshop pořádaný Městem Vlašim v rámci realizace projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim", reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00042..
Workshop byl zaměřen na zajištění účelné a navzájem užitečné spolupráce mezi Orgánem sociálně-právní ochrany Vlašim a organizacemi a osobami v oblasti prevence a řešení ochrany a zájmů ohrožených v našem regionu.
publikováno 13.8.2014