TVORBA STRATEGIE MAS BLANÍK 2014

Tvorba strategie MAS BLANÍK 2014 (pdf )

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání pracovní skupiny, která bude připravovat novou strategii rozvoje regionu pro roky 2014 – 2020. Pro sociální oblast se setkání koná dne 12. 6. 2013 od 12:00 h do 15:30 h v budově MěÚ Vlašim, ulice Jana Masaryka 302 ve velké zasedací místnosti v přízemí. Jednání moderuje Mgr. Zuzana Klímová Vaňková. Dozvíte se na něm nejen informace o strategii a MAS Blaník, o. s., ale také proběhne SWOT analýza k danému tématu. Těšíme se na setkání s Vámi a budeme rádi, pokud s námi spoluvytvoříte celkovou i dílčí vizi skupiny a doufáme, že Vašimi náměty a zkušenostmi přispějete k dalšímu rozhodování. Uvítáme nejen každý dobrý nápad, ale i doplnění jednotlivých dat a údajů tak, aby celý projekt byl přínosný a jeho jednotlivé kroky, aby přinesly kýžený efekt a naplnily očekávání.

Potvrzení Vaší účasti zasílejte na adresu pavla.kovalska@mesto-vlasim.cz do 9. 6. 2013.

publikováno 23.5.2013