Od 1.1.2020 dochází na MěU Vlašim, odboru výstavby a územního plánování – obecném stavebním úřadu ke změnám ve věcné a místní příslušnosti jednotlivých referentů.

Referenti stavebního úřadu budou nově vykonávat ve svěřeném území celou agendu stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování

a stavebním řádu v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Dochází ke zrušení rozdělení na agendu fyzických osob a osob právnických.

Žádosti podané před 1.1.2020 budou vyřízeny dle stávajícího rozdělení.