Bezpečná vlašimMobilní rozhlas

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust.  § 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Podle této úpravy má nálezce povinnost vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo tomu, kdo věc ztratil, pokud je z okolností poznat, komu má být věc vrácena. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů. V případě, že věc bula nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení.

Do agendy ztrát a nálezů obvykle nepatří:
- věci, které rychle podléhají zkáze
- věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé
- věci viditelně poškozené, nefunkční nebo zcela nepoužitelné
- věci, které jsou odložené na místě k tomuto určeném (kontejnery na komunální odpad)
- věci nalezené při trestné činnosti

Věc nalezenou na území města Vlašimi je možné oznámit a odevzdat na Městské policii Vlašim, Komenského 22, 258 01 Vlašim,
tel. + 420724512314

Úřední hodiny: pondělí 9:00 – 11:00 hodin, středa 15:00 – 17:00 hodin

Na stejném místě je možnost ztracenou věc vyzvednout.

Přihlásí-li se vlastník věci, je vyzván k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce, na jejímž území byla věc nalezena. Nálezy jsou průběžně zveřejňovány na stránkách Bezpečná Vlašim a ve zpravodaji Města Vlašim.

V případě, že se Vám ztratil pes nebo jiné zvíře, kontaktujte taktéž městskou policii, kde Vám sdělí, zda Vaše zvíře nebylo odchyceno.

Za Městskou policii Vlašim zpracovala: Frajtáková Jitka -  velitel MP

vytvořilo Anawe