Budova A

Č. dveří Odbory/Oddělení Zaměstnance

Přízemí

001 Oddělení přestupků OVV Horálková Lucie
001 Oddělení přestupků OVV Mgr. Ptáčková Tereza
002 Odbor vnitřních věcí Bc. Malinová Štěpánka, DiS
003 Jednací místnost  
005 Odbor vnitřních věcí Vojtová Blanka
010 Odbor vnitřních věcí Králová Jana
010 Odbor vnitřních věcí Sahulová Jaroslava
012 Odbor vnitřních věcí Jenšíková Hana
013 Odbor vnitřních věcí Filipová Radka
013 Odbor vnitřních věcí Kuklíková Karasová Veronika
013 Odbor vnitřních věcí Vosičková Pavlína

I. patro

101 Úsek školství Mgr. Rajmanová Petra
101 Úsek školství Mgr. Nedvědová Pavla
101 Úsek školství Mgr. Šmídová Blanka
102 Úsek kulturní a mediální Röschel Pavel
102 Úsek kulturní a mediální Kulíková Tereza, DiS.
102 Úsek kulturní a mediální Venderová Eva
103 Úsek sekretariátu tajemníka Dojčánová Kristína
104 Úsek sekretariátu tajemníka Balík Karel
105 Úsek personální Šimonová Alexandra
105 Úsek personální Vondrušková Marie
106 Odbor majetkový Šandová Štěpánka
106 Odbor majetkový Šindelářová Martina
106/A Odbor majetkový Bc. Souchová Hana
107 Odbor majetkový Dittrichová Hana
107 Odbor majetkový Klemová Jana
109 Starosta Mgr. Jeništa Luděk
109 Místostarosta Pytlíková Markéta
109 Úsek sekretariátu starosty Matoušková Miroslava
110 Jednací místnost  

II. patro

201 Odbor hospodářský a investiční Lupačová Eva
202 Odbor hospodářský a investiční Vnoučková Veronika
202 Odbor hospodářský a investiční Suková Lenka, DiS.
202/A Odbor hospodářský a investiční Dvořák Zdeněk
203 Odbor výstavby a územního plánování Poupětová Renata
203_ Odbor výstavby a územního plánování Kocura Marcel
204 Odbor výstavby a územního plánování Ing. Hořtová Jitka
205 Odbor výstavby a územního plánování Limberková Hana
206/A Odbor výstavby a územního plánování Bc. Petrásková Hana
206/B Odbor výstavby a územního plánování Ing. Nováková Lenka
206/B Odbor výstavby a územního plánování Malečková Zdeňka
206/C Odbor výstavby a územního plánování Ing. Vančurová Lenka
206/C Odbor výstavby a územního plánování Novotná Jitka
208 Odbor finanční Vrzalová Ivana, DiS.
209/A Odbor finanční Jašminský Miroslav
209/A Odbor finanční Ing. Kačenová Simona
209/B Odbor finanční Jirková Eva
209/B Odbor finanční Sommerová Blanka
209/C Odbor finanční Fučíková Barbora
210 Úsek právní JUDr. Šromová Eva
211 Odbor finanční Ing. Pazderová Soňa

III. patro

301 Úsek informatiky Ing. Švejda Jiří
301 Úsek informatiky Bc. Zeman Tomáš
302 Odbor výstavby a územního plánování Matějka Martin
302 Odbor výstavby a územního plánování Babický Miroslav, DiS.