Budova A

Č. dveří Odbory/Oddělení Zaměstnance

Přízemí

001 Odbor vnitřních věcí Horálková Lucie
001 Odbor vnitřních věcí Mgr. Ptáčková Tereza
002 Odbor vnitřních věcí Ing. Bc. Kotrčová Ivana
005 Odbor vnitřních věcí Vojtová Blanka
010 Odbor vnitřních věcí Králová Jana
010 Odbor vnitřních věcí Sahulová Jaroslava
012 Odbor vnitřních věcí Jenšíková Hana
013 Odbor vnitřních věcí Filipová Radka
013 Odbor vnitřních věcí Kuklíková Karasová Veronika
013 Odbor vnitřních věcí Vosičková Pavlína

I. patro

101 Oddělení školství Mgr. Šmídová Blanka
101 Oddělení školství Mgr. Rajmanová Petra
102 Oddělení mediální a kulturní Röschel Pavel
102 Oddělení mediální a kulturní DiS. Kulíková Tereza
102 Oddělení mediální a kulturní Venderová Eva
103 Oddělení sekretariátu tajemníka Kristína Dojčánová
104 Oddělení sekretariátu tajemníka Karel Balík
105 Oddělení personální Šimonová Alexandra
105 Oddělení personální Vondrušková Marie
106 Odbor majetkový Šandová Štěpánka
106 Odbor majetkový Šindelářová Martina
106/A Odbor majetkový Bc. Souchová Hana
107 Odbor majetkový Dittrichová Hana
107 Odbor majetkový Klemová Jana
109 Starosta Mgr. Luděk Jeništa
109 Místostarosta Pytlíková Markéta
109 Oddělení sekretariátu starosty Matoušková Miroslava

II. patro

201 Odbor hospodářský a investiční Lupačová Eva
202 Odbor hospodářský a investiční Vnoučková Veronika
202 Odbor hospodářský a investiční Suková Lenka DiS.
202/A Odbor hospodářský a investiční Dvořák Zdeněk
203 Odbor výstavby a územního plánování Kocura Marcel
204 Odbor výstavby a územního plánování Ing. Hořtová Jitka
205 Odbor výstavby a územního plánování Limberková Hana
206/A Odbor výstavby a územního plánování Bc. Petrásková Hana
206/B Odbor výstavby a územního plánování Ing. Nováková Lenka
206/B Odbor výstavby a územního plánování Malečková Zdeňka
206/C Odbor výstavby a územního plánování Ing. Vančurová Lenka
206/C Odbor výstavby a územního plánování Novotná Jitka
208 Odbor finanční Charvátová Alena
209/A Odbor finanční Jašminský Miroslav
209/A Odbor finanční Ing. Kačenová Simona
209/A Odbor finanční DiS. Vrzalová Ivana
209/B Odbor finanční Jirková Eva
209/B Odbor finanční Sommerová Blanka
209/C Odbor finanční Fučíková Barbora
210 Oddělení právní JUDr. Šromová Eva
211 Odbor finanční Ing. Snopková Krulišová Miroslava
Recepce Odbor výstavby a územního plánování Poupětová Renata

III. patro

301 Oddělení informatiky Ing. Švejda Jiří
301 Oddělení informatiky Bc. Zeman Tomáš
302 Odbor výstavby a územního plánování Matějka Martin
302 Odbor výstavby a územního plánování Miroslav Babický DiS.