Budova A

Č. dveří Odbory/Oddělení Zaměstnance

Přízemí

001 Odbor vnitřních věcí Horálková Lucie
002 Odbor vnitřních věcí Ing. Bc. Kotrčová Ivana
005 Odbor vnitřních věcí Vojtová Blanka
010 Odbor vnitřních věcí Králová Jana
010 Odbor vnitřních věcí Sahulová Jaroslava
012 Odbor vnitřních věcí Jenšíková Hana
013 Odbor vnitřních věcí Filipová Radka
013 Odbor vnitřních věcí Vosičková Pavlína
013 Odbor vnitřních věcí Kuklíková Karasová Veronika

I. patro

101 Oddělení školství Mgr. Šmídová Blanka
101 Oddělení školství Mgr. Rajmanová Petra
102 Oddělení mediální a kulturní Röschel Pavel
102 Oddělení mediální a kulturní Bc. Polesná Alena
102 Oddělení mediální a kulturní Venderová Eva
102 Oddělení mediální a kulturní Vondráček Tomáš
103 Oddělení sekretariátu tajemníka Bc. Kněžíková Petra
104 Oddělení sekretariátu tajemníka Karel Balík
105 Oddělení personální Šimonová Alexandra
105 Oddělení personální Vondrušková Marie
106 Odbor majetkový Klemová Jana
106 Odbor majetkový Šindelářová Martina
106/A Odbor majetkový Ing. Krejča Luboš
107 Odbor majetkový Bc. Souchová Hana
107 Odbor majetkový Dittrichová Hana
109 Starosta Mgr. Luděk Jeništa
109 Místostarosta Kroupa Karel
109 Oddělení sekretariátu starosty Matoušková Miroslava

II. patro

201 Odbor hospodářský a investiční Lupačová Eva
202 Odbor hospodářský a investiční Bouma Vladimír
202 Odbor hospodářský a investiční Vnoučková Veronika
202 Odbor hospodářský a investiční Suková Lenka DiS.
202/A Odbor hospodářský a investiční Dvořák Zdeněk
203 Odbor výstavby a územního plánování Kocura Marcel
204 Odbor výstavby a územního plánování Ing. Hořtová Jitka
205 Odbor výstavby a územního plánování Limberková Hana
206/A Odbor výstavby a územního plánování Bc. Petrásková Hana
206/B Odbor výstavby a územního plánování Ing. Nováková Lenka
206/B Odbor výstavby a územního plánování Malečková Zdeňka
206/C Odbor výstavby a územního plánování Ing. Vančurová Lenka
206/C Odbor výstavby a územního plánování Novotná Jitka
208 Odbor finanční Charvátová Alena
209/A Odbor finanční Jašminský Miroslav
209/A Odbor finanční DiS. Vrzalová Ivana
209/B Odbor finanční Jirková Eva
209/B Odbor finanční Sommerová Blanka
209/C Odbor finanční Zabloudilová Iva
210 Oddělení právní JUDr. Šromová Eva
211 Odbor finanční Ing. Krulišová Miroslava
Recepce Odbor výstavby a územního plánování Poupětová Renata

III. patro

301 Oddělení informatiky Ing. Švejda Jiří
301 Oddělení informatiky Bc. Zeman Tomáš
302 Odbor výstavby a územního plánování Matějka Martin
302 Odbor výstavby a územního plánování Bc. Břenda Michal