Budova B

Č. dveří Odbory/Oddělení Zaměstnance

Přízemí

001 Odbor vnitřních věcí Kosíková Markéta
002 Odbor dopravy a silničního hospodářství Dis. Havlíková Kateřina
002 Odbor dopravy a silničního hospodářství Jelínková Nela
002 Odbor dopravy a silničního hospodářství Šandová Olga
002 Odbor dopravy a silničního hospodářství Šebek Jiří
003 Odbor dopravy a silničního hospodářství Matějková Eva
004 Odbor dopravy a silničního hospodářství Boháčová Ladislava
004 Odbor dopravy a silničního hospodářství Pavoučková Jana
010 Odbor dopravy a silničního hospodářství Bc. Hlinák Zdeněk
011 Odbor dopravy a silničního hospodářství Mgr. Balíková Jana
012 Odbor dopravy a silničního hospodářství Vondruška Jiří

I. patro

101 Odbor životního prostředí RNDr. Slezák Ladislav
101 Odbor životního prostředí Krulišová Julie
102 Odbor životního prostředí Ing. Jana Zmeškalová
103 Odbor životního prostředí Drlík Ondřej Bc.
103 Odbor životního prostředí Švejdová Martina
103 Odbor životního prostředí Ing. Vopálka Melicharová Lenka Ph.D.
104 Odbor životního prostředí Cvrčková Jana
104 Odbor životního prostředí Ing. Svobodová Nikola
104 Odbor životního prostředí Ing. Zajíčková Jana
105 Odbor životního prostředí DiS. Vobořilová Jitka
105 Odbor životního prostředí Vrbová Jana
105 Odbor životního prostředí Mgr. Walter Pavel
106 Oddělení sekretariátu tajemníka Švejda David
113 Odbor majetkový Vitisková Hana
113 Odbor hospodářský a investiční Pícha František
114 Odbor dopravy a silničního hospodářství Neradová Jitka

II. patro

201 Oddělení kontrolní Kladivová Eva
201 Oddělení kontrolní Selingerová Monika DiS.
202 Odbor životního prostředí Ing. Stodolovská Kateřina
203 Odbor životního prostředí Balková Renata
203 Odbor životního prostředí Cvrček Petr
205 Oddělení obrany Ing. Novák Miroslav
206 Odbor živnostenský Šabatková Dagmar
206 Odbor živnostenský Srbová Jana
207 Odbor živnostenský Kolářová Marie
212 Odbor živnostenský Bc. Vlachová Ivana
213 Odbor živnostenský Kosík Stanislav

III. patro

Odbor životního prostředí Ing. Šarlota Hejná