Budova B

Č. dveří Odbory/Oddělení Zaměstnance

Přízemí

001 Odbor vnitřních věcí Kosíková Markéta
002 Odbor dopravy a silničního hospodářství Havlíková Kateřina, Dis.
002 Odbor dopravy a silničního hospodářství Jelínková Nela
002 Odbor dopravy a silničního hospodářství Šandová Olga
002 Odbor dopravy a silničního hospodářství Šebek Jiří
003 Odbor dopravy a silničního hospodářství Matějková Eva
003 Odbor dopravy a silničního hospodářství Jelínková Nella
004 Odbor dopravy a silničního hospodářství Boháčová Ladislava
004 Odbor dopravy a silničního hospodářství Pavoučková Jana
010 Oddělení přestupků ODSH Bc. Hlinák Zdeněk
011 Oddělení přestupků ODSH Mgr. Balíková Jana
012 Odbor dopravy a silničního hospodářství Vondruška Jiří

I. patro

101 Odbor životního prostředí Krulišová Julie
101 Odbor životního prostředí RNDr. Slezák Ladislav
102 Odbor životního prostředí Ing. Vopálka Melicharová Lenka, Ph.D.
103 Odbor životního prostředí Bc. Drlík Ondřej
103 Odbor životního prostředí Švejdová Martina
104 Odbor životního prostředí Cvrčková Jana
104 Odbor životního prostředí Ing. Svobodová Nikola
104 Odbor životního prostředí Ing. Zajíčková Jana
105 Odbor životního prostředí Vrbová Jana
106 Úsek sekretariátu tajemníka Švejda David
113 Odbor hospodářský a investiční Pícha František
113/B Odbor majetkový Vitisková Hana
114 Odbor životního prostředí Mgr. Walter Pavel

II. patro

201 Úsek kontrolní Kladivová Eva
201 Úsek kontrolní Selingerová Monika, DiS.
202 Odbor životního prostředí Ing. Stodolovská Kateřina
203 Odbor životního prostředí Balková Renata
203 Odbor životního prostředí Cvrček Petr
205 Úsek krizového řízení Ing. Novák Miroslav
206 Odbor živnostenský Šabatková Dagmar
206 Odbor živnostenský Srbová Jana
207 Odbor živnostenský Kolářová Marie
212 Odbor živnostenský Bc. Vlachová Ivana
213 Odbor živnostenský Kosík Stanislav

III. patro

114 Odbor životního prostředí Ing. Hejná Šarlota