Budova C

Č. dveří Odbory/Oddělení Zaměstnance

Přízemí

001 Odbor sociální a zdravotní Mgr. Kovalská Pavla
002 Odbor sociální a zdravotní Bíbová Alena
003 Odbor sociální a zdravotní Bc. Houdková Vladimíra
003 Odbor sociální a zdravotní Bc. Škorpová Lenka
004 Odbor sociální a zdravotní Kucharčíková Jana, DiS.
004 Odbor sociální a zdravotní Bc. Dagmar Strnadová
005 Odbor sociální a zdravotní Mgr. Kuchařová Pavla
006 Odbor sociální a zdravotní Bc. Filipová Věra
006 Odbor sociální a zdravotní Bc. Srbová Jana, DiS.
007 Jednací místnost