Cestovní doklady

Cestovní doklady - upozornění rodičům nezletilých

Upozorňujeme rodiče nezletilých dětí, že chtějí-li v letošním roce vycestovat i s dětmi do zahraničí, musí si nechat pro své děti vystavit samostatný cestovní doklad. Dnem 26. června 2012 končí platnost zápisů občanů mladších 15 let v cestovním dokladu rodičů. Po tomto datu musí mít každý svůj vlastní cestovní doklad.

Žádáme proto rodiče, kteří plánují dovolenou i s dětmi do zahraničí, aby podání žádosti o cestovní doklad pro své nezletilé dítě neodkládali a včas o jeho vystavení požádali. Vyhotovení cestovního dokladu trvá minimálně 21 dnů a správní poplatek činí 100,- Kč, zástupce nezletilého musí prokázat, že nezletilý má statní občanství České republiky a to doložením následujících dokladů – rodný list nezletilého a rodné listy obou rodičů.