Čínský pavilon
Volné místoVolné místo
Rezervované místoRezervované místo
Obsazené místoObsazené místo
Místo zrušenoMísto zrušeno

číslo
stánkového
místa

lokalita cena za jedno
stánkové místo
bez DPH
možnost
elektrické
přípojky
možný prodejní sortiment v rámci
daného stánkového místa a v dané
lokalitě
1 - 63 Trhy - Komenského ulice 1 200 Kč NE různý sortiment
64 - 79 Trhy - Husovo náměstí 4 000 Kč ANO občerstvení, cukrovinky
80 - 86 Trhy - Husovo náměstí 2 000 Kč ANO různý sortiment
87 - 96 Trhy - Husovo náměstí 4 000 Kč ANO občerstvení, cukrovinky
97 - 137 Zámek – park 1 000 Kč NE domácí řemeslné výrobky
138 - 180 Velká louka - park 4 000 Kč ANO občerstvení, cukrovinky
181 - 187 Velká louka - park 3 000 Kč ANO občerstvení, cukrovinky
188 - 201 Koně – park 1 200 Kč NE různý sortiment
202 - 216 Koně – park 1 200 Kč ANO různý sortiment