CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

Městský úřad ve Vlašimi má jedno kontaktní místo "CZECH POINTu", služby, která umožní občanům na jednom místě získat po zaplacení požadované částky výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů.

Předtím než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze pro vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Služby serveru Czech POINT

Kontaktní místo je označeno logem projektu:

  • Budova Jana Masaryka 302, Vlašim, podatelna (přízemí)