Doporučený postup

Město Vlašim / Májové slavnosti / Doporučený postup

Rezervační systém pronájmu stánkových míst na akci Májové slavnosti ve Vlašimi 2024.

Doporučený postup:

Důležité úvodní informace
1/  Zaregistrujte se
2/  Získejte informace o stánkových místech
3/  Máme svoje pravidla
4/  Přihlašte se k rezervaci stánkových míst
5/  Informační e-mail a další postup
6/  Doplnění informací
7/  Důležitý e-mail se smlouvou
8/  Platba a smlouva
9/  Potvrzení pronájmu 
 Upozorňujeme zájemce o rezervaci stánkových míst, aby své údaje vyplňovali správně! Zejména tel. kontakt, e-mailovou adresu, a především IČ a DIČ.

 • Bez správně uvedených údajů nemůže být proces rezervace, objednávky a nakonec pronájmu dokončen (nelze se zájemci dovolat, vrací se e-maily, z adresy uvedené pod IČ zájemce se vrací doklad o zaplacení, apod..). Rezervace tak musí být zrušena a rezervovaná místa nabídnuta dalším zájemcům.

Kontrolujte svoji e-mailovou poštu!

 • Kontrolujte, zda u vás nekončí ve spamu naše důležité informační e-maily obsahující informace o stavu vaší rezervace!

Domácí řemeslné výrobky

Stánková místa pro domácí řemeslné výrobky jsou finančně zvýhodněna a jsou určena pro prodej rukodělných výrobků a předvádění ukázek výroby nejrůznějších řemesel (např. tkaní, paličkování, řezbářství, hrnčířství atd.). Vzhled stánků odpovídá tomuto typu trhu.

 • Zboží nabízené na těchto stánkových místech nesmí být prodáváno z automobilů, karavanů apod. 
 • Na těchto stánkových místech není povolen prodej elektroniky a textilu, zbraní, drogistického zboží či domácích potřeb vyrobených z plastů nebo jiných materiálů, které nebudou organizátory vyhodnoceny jako domácí řemeslný výrobek.
 • Vzhled stánků lze doložit organizátorovi akce během rezervačního procesu e-mailem.

Náš zájem o prodej domácích a řemeslných výrobků

Pokud jsou již všechna stánková místa v lokalitě určené pro prodej domácích a řemeslných výrobků OBSAZENA, budeme rádi, když nás budete kontaktovat na email zde. O Vaši nabídku máme zájem a rádi vymyslíme nějakou možnost pro umístění Vašeho stánku.

 

Informace 

 • Stánková místa jsou organizátory akce přidělována zpravidla na základě došlých rezervací z webového systému. Organizátor akce je oprávněn rozhodnout o přidělení (nebo zamítnout přidělení) stánkového místa prodejci bez ohledu na sortiment či umístění stánkového místa v jiných letech, bez ohledu na to, zda prodejce podal či nepodal písemnou žádost o přidělení stánkového místa, nebo zda poslal poptávku přes webový systém. Organizátor akce je oprávněn kdykoli sám oslovit prodejce s nabídkou stánkového místa.

 1/  Zaregistrujte se

Systém Vaší registrace je jednoduchý, povede Vás.
Bez Vaší registrace si není možné stánková místa rezervovat.

Zaregistrujte se zde..

 • Při zadání Vašeho platného IČ se načtou údaje ze systému. 
 • Zkontrolujte je, případně upravte. Uveďte o sobě aktuální informace - na uvedené kontakty Vám budou zasílány další informace, pošleme Vám daňový doklad atd. 
 • Po ukončení registrace Vám bude zaslán e-mail, po jehož potvrzení Vám systém rezervací umožní provést rezervaci stánkových míst.
 • V případě, že Vám náš e-mail nedorazil, překontroluje i Vaši nevyžádanou poštu. Děkujeme.

Informaci o zpracování Vašich osobních údajů najdete zde..
 2/  Získejte informace o stánkových místech

Před samotnou rezervací stánkových míst doporučujeme zájemcům, aby si prohlédli celou nabídku míst prostřednisctvím našich map zde..

 • Rezervační systém umožňuje registrovanému zájemci rezervaci max. 4 stánkových míst.
 • Na těchto mapách si mohou předem ujasnit stánková místa o které mají zájem - jejich čísla, možný sortiment, jejich cenu a možnosti elektrické energie.
 • Ve všech lokalitách akce je definován prodejní sortiment, který je v dané lokalitě možný. 
 • V některých lokalitách akce není možný odběr elektrické enrgie, pokud ji ke svému prodeji potřebujete, volte stánková místa, kde je elektrická energie v nabídce.

Stánková místa v našich mapách mají různé barvy, co tyto barvy znamenají?
barvy3

Informace o cenách, sortimentu a dostupnosti el. energie najdete v této tabulce.
ceny 2024

Údaje o stánkových místech, o které máte zájem, si poznamenejte a přejděte k rezervaci.
 3/  Máme svoje pravidla

Před samotnou rezervací stánkových míst si projděte naše Podmínky stánkového prodeje zde..

Najdete zde informace, které nejlépe definují možnosti prodeje na akci. Jde nám o to, že např. stánková místa na sebe přímo navazují a každé rezervované stánkové místo má rozměr 3m na délku a 3m do hloubky. Do těchto rozměrů se musí vejít celé zařízení pro prodej, včetně oje apod. 

Dalším důležitým bodem jsou různá sezení pro návštěvníky akce (stolky, sedací sety..), reklamní, propagační poutače či stojany s vystaveným zbožím apod. instalované prodejci před a okolo svých stánkových míst. 

Hlavně proto, pro Vaši plnou informovanost o podmínkách prodeje si, prosím, přečtěte naše Podmínky stánkového prodeje na Májových slavnostech ve Vlašimi, kde najdete všechny potřebné informace.
 4/  Přihlašte se k rezervaci stánkových míst

Důležité informace před zadáním rezervace:

 • Rezervační systém Vám umožní vyplnění až 4 stánkových míst.
 • Každá vytvořená rezervace bude kontrolována pověřeným pracovníkem, který v případě nejasností u Vámi vyplněných údajů kontaktuje zájemce a s ním si tyto nejasnosti vyjasní. V případě nesprávně vytvořené rezervace bude nutné provést rezervaci novou. Rizikem nové rezervace je, že stánková místa, o které má zájemce zájem, nebudou již k dispozici. Proto doporučujeme Vaši plnou pozornost již při první rezervaci. 

Přihlašte se k rezervaci stánkových míst zde..

 1. Při vybírání z nabídky stánkových míst je možné si pro Vaši kontrolu ještě prohlédnout náhled daného místa.
 2. Budete vyzváni k definici Vašeho prodejního sortimentu, který je pro Vámi vybrané místo možný, případně prosíme o jeho upřesnění. Zadejte, prosím, co nejpřesnější definici Vašeho sortimentu. Děkujeme.
 3. Cena stánkového místa i elektrické přípojky je uváděna bez DPH.
 4. Důležité! U stánkových míst, kde je možný odběr elektrické energie, Vám systém nabídne její odběr - definujte svoji potřebu 230V/380V. 
 5. Před závaznou rezervací Vašich zvolených stánkových míst Vás žádáme o potvrzení, že souhlasíte  Podmínkami stánkového prodeje a podmínkami zpracování OU
 6. Ukáže se Vám přehled Vámi rezervovaných stánkových míst.
 7. Zároveň vám systém odešle na Vámi uvedený e-mail souhrn Vaší rezervace s informací o dalším postupu.
 8. V případě, že Vám náš e-mail nedorazil, překontrolujte i Vaši nevyžádanou poštu. Děkujeme.
   


5/  Informační e-mail a další postup

Rezervační systém odešle na Vámi uvedený e-mail souhrn Vaší rezervace s informací o dalším postupu. V případě, že Vám náš e-mail nedorazil, překontroluje i Vaši nevyžádanou poštu. Děkujeme.

E-mail obsahuje následující informace:

 • Souhrn Vámi rezervovaných stánkových míst.
 • Informace o dalších úkonech spojených s dokončením smluvního vztahu pronájmu stánkových míst.

V této chvíli máte odeslanou žádost o rezervaci stánkových míst, dostali jste potvrzující e-mail a vyčkáváte na jednu z následujících možností:
 6/  Doplnění informací

Bude-li mít organizátor akce ve Vaší poptávce nějaké nejasnosti, bude Vás do 5 pracovních dnů kontaktovat na Vámi uvedený tel. kontakt pověřený pracovník organizátora akce za účelem doplnění Vaší poptávky. Po tuto dobu Vám budou vámi poptávaná stánková místa rezervována. 

Společně s pověřeným pracovníkem doladíte potřebné informace a proces zpracování Vaší rezervace bude pokračovat.

V případě, že se Vás náš pracovník nekontaktoval, kontaktujte nás. Děkujeme.
 7/  Důležitý e-mail se smlouvou

V případě, že nebude mít organizátor akce ve Vaší rezervaci žádné nejasnosti, nebo jste již nejasnosti s organizátory doladili, bude vám do 5 pracovních dnů na Vámi uvedený email odeslána Smlouva o nájmu místa s přílohou Podmínky stánkového prodeje

V případě, že Vám náš e-mail nedorazil, překontroluje i Vaši nevyžádanou poštu, nebo nás kontaktujte. Děkujeme.

V tomto e-mailu obdržíte:

 • Smlouva o nájmu místa s přílohou Podmínky stánkového prodeje. 
 • souhrn o Vaší rezervaci
 • informace o termínu/době platnosti Vaší rezervace
 • variabilní symbol Vaší platby
 • informaci o způsobu provedení platby
 • informaci o způsobu odeslání vyplněné a podepsané Smlouvy o pronájmu včetně přílohy zpět k rukám organizátora.
 • Informace o dalším postupu

Pozor! Od té doby poběží termín doby platnosti Vaší rezervace a je platný pouze 5 pracovních dnů od odeslání tohoto e-mailu pořadatelem!
V této lhůtě prosíme o uhrazení částky za pronájem.

Pověřený pracovník průběžně prověřuje, je-li Vaše platba připsána na účtu organizátora.
Po uplynutí tohoto termínu a bez potvrzení úhrady z Vaší strany budeme nuceni Vaši rezervaci stornovat a místa nabídnuta dalším zájemcům.8/  Platba a smlouva

Aby byla vaše rezervace byla platná a aby vznikl mezi Vámi a organizátory akce platný smluvní vztah o pronájemu stánkových míst na akci, musí být splněny tyto dvě podmínky:

 1. PLATBA - musí být připsána na účet organizátora akce platba za pronájem rezervovaných stánkových míst
 2. SMLOUVA - organizátor od Vás musí obdržet vytištěný, vyplněný a podepsaný originál Smlouvy o nájmu místa s podepsanou přílohou Podmínky stánkového prodeje

Po připsání Vaší platby za pronájem stánkových míst na účet organizátora akce Vám bude odesláno potvrzení o platbě na poštovní adresu (podle IČ).

Odešlete originál vyplněné a podepsané Smlouvy o nájmu místa s podepsanou přílohou Podmínky stánkového prodeje (přes Česká pošta, PPL,..), nebo předejte originál vyplněné a podepsané Smlouvy o nájmu místa s podepsanou přílohou Podmínky stánkového prodeje na adresu organizátora nejpozději do 19.4.2024

Poslání smlouvy elektronickou formou nebude organizátorem přijato!

Pověřený pracovník průběžně prověřuje přijetí Vámi poslané, vyplněné a podepsané Smlouvy o nájmu místa s podepsanou přílohou Podmínky stánkového prodeje. Celý Vámi vyplněný obsah zkontroluje, případně Vás kontaktuje a společně s ním doladíte potřebné informace a proces zpracování bude pokračovat.

Pokud je vše v pořádku, teprve tehdy vstupuje v platnost smluvní vztah mezi nájemcem stánkového místa a organizátorem akce.
 9/  Potvrzení pronájmu 

Pokud jsou splněny obě podmínky (PLATBA, SMLOUVA) pošleme Vám informační e-mail, ve kterém Vám potvrdíme Váš pronájem stánkových míst na naši akci.
 POZOR! V případě, že jste splnili obě podmínky pronájmu (PLATBA, SMLOUVA) a náš potvrzovací e-mail jste nedostali, překontroluje si ještě Vaši nevyžádanou poštu, a poté nás kontaktujte.
Děkujeme.

 

Zpět na začátek stránky

maj uv 2023