Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o stejnokroji strážníků Městské policie Vlašim

 

Datum schválení: 24.4.2006 ZM

 

Datum platnosti: 12.5.2006

 

Datum účinnosti: 1.6.2006

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 20.8.2014