Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se mění a doplňujevyhláška města o závazné části Územního plánu sídelního útvaru města Vlašimi č. 1/1993 v platném znění

 

Datum schválení: 23.2.1998 ZM

 

Datum platnosti: 21.6.2006

 

Datum účinnosti: 21.6.2006

 

Datum pozbytí platnosti: 12.10.2010

publikováno 20.8.2014