Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška města o závazné části Územního plánu sídelního útvaru města Vlašimi č. 1/1993 v platném znění

 

Datum schválení: 28.8.2006 ZM

 

Datum platnosti: 31.8.2006

 

Datum účinnosti: 15.9.2006

 

Datum pozbytí platnosti: 12.10.2010

publikováno 20.8.2014