Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška města o závazné části Územního plánu sídelního útvaru města Vlašimi č. 1/1993, ve znění pozdějších předpisů

 

Datum schválení: 18.12.2006 ZM

 

Datum platnosti: 3.1.2007

 

Datum účinnosti: 18.1.2007

 

Datum pozbytí platnosti: 12.10.2010

publikováno 20.8.2014