Obecně závazná vyhláška města Vlašimi - O dani z nemovitosti

 

Datum schválení: 23.6.2008 ZM

 

Datum platnosti: 2.7.2008

 

Datum účinnosti: 1.1.2009

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 20.8.2014