Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhlášky č. 4/2003 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhláška č. 8/2005

 

Datum schválení: 14.12.2009 ZM

 

Datum platnosti: 15.12.2009

 

Datum účinnosti: 1.1.2010

 

Datum pozbytí platnosti: 1.1.2011

publikováno 15.5.2015