Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhlášky města Vlašimi č. 4/2003, o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhláška č. 8/2005 a č. 2/2009

 

Datum schválení: 30.8.2010 ZM

 

Datum platnosti: 31.8.2010

 

Datum účinnosti: 1.10.2010

 

Datum pozbytí platnosti: 1.1.2011

publikováno 15.5.2015