Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 2/2010 o místních poplatcích

 

Datum schválení: 20.12.2010 ZM

 

Datum platnosti: 21.12.2010

 

Datum účinnosti: 1.1.2011

 

Datum pozbytí platnosti: 8.7.2015

publikováno 20.8.2014