Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

 

Datum schválení: 28.2.2011 ZM

 

Datum platnosti: 2.3.2011

 

Datum účinnosti: 17.3.2011

 

Datum pozbytí platnosti: 8.7.2015

publikováno 20.8.2014