Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o veřejném pořádku

 

Datum schválení: 28.2.2011 ZM

 

Datum platnosti: 2.3.2011

 

Datum účinnosti: 17.3.2011

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 20.8.2014