Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

 

Datum schválení: 20.6.2011 ZM

 

Datum platnosti: 22.6.2011

 

Datum účinnosti: 7.7.2011

 

Datum pozbytí platnosti: 8.7.2015

publikováno 20.8.2014