26 - 5/2011 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005, o odpadech

 

Datum schválení: 3.10.2011 ZM

 

Datum platnosti: 4.10.2011

 

Datum účinnosti: 3.11.2011

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 20.8.2014