27 - Nařízení města Vlašimi č. 1/2011, kterým se vydává tržní řád

 

Datum schválení: 27.6.2011 RM

 

Datum platnosti: 29.6.2011

 

Datum účinnosti: 14.7.2011

 

Datum pozbytí platnosti: 17.4.2012

publikováno 15.5.2015