29 - Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích v znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 a č. 4/2011

 

Datum schválení: 19.12.2011 ZM

 

Datum platnosti: 20.12.2011

 

Datum účinnosti: 1.1.2012

 

Datum pozbytí platnosti: 8.7.2015

publikováno 20.8.2014