Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, o odpadech, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011

 

Datum schválení: 19.12.2011 ZM

 

Datum platnosti: 20.12.2011

 

Datum účinnosti: 4.1.2012

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 20.8.2014