31 - Nařízení města Vlašimi č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád

 

Datum schválení: 16.4.2012 RM 

 

Datum platnosti: 17.4.2012

 

Datum účinnosti: 17.4.2012

 

Datum pozbytí platnosti: 26.2.2015

publikováno 20.8.2014