33 - Nařízení města Vlašimi č. 3/2012, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád

 

Datum schválení: 28.5.2012 RM

 

Datum platnosti: 4.6.2012

 

Datum účinnosti: 1.7.2012

 

Datum pozbytí platnosti: 26.2.2015

publikováno 20.8.2014