Nařízení města Vlašimi č. 4/2012, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2012, ve znění č. 3/2012, kterým se vydává tržní řád

 

Datum schválení: 17.9.2012 RM

 

Datum platnosti: 26.9.2012

 

Datum účinnosti: 11.10.2012

 

Datum pozbytí platnosti: 26.2.2015

publikováno 20.8.2014