35 - Nařízení města Vlašimi č. 5/2012, kterým se mění a doplňuje nařízení města Vlašimi č. 1/2012, ve znění nařízení č. 3/2012 a č. 4/2012

 

Datum schválení: 29.10.2012 RM

 

Datum platnosti: 5.11.2012

 

Datum účinnosti: 20.11.2012

 

Datum pozbytí platnosti: 26.2.2015

publikováno 19.8.2014