38 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, č. 4/2011 a č. 6/2011

 

Datum schválení: 27.2.2012 ZM

 

Datum platnosti: 28.2.2012

 

Datum účinnosti: 28.2.2012

 

Datum pozbytí platnosti: 8.7.2015

publikováno 19.8.2014