39 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

 

Datum schválení: 3.9.2012 ZM

 

Datum platnosti: 4.9.2012

 

Datum účinnosti: 4.9.2012

 

Datum pozbytí platnosti: 8.7.2015

publikováno 19.8.2014