40 - Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 4/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2008 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, Požární řád

 

Datum schválení: 3.9.2012 ZM

 

Datum platnosti: 4.9.2012

 

Datum účinnosti: 4.9.2012

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 19.8.2014