41 - Nařízení města Vlašimi č. 1/2013 o zákazu vstupu do lesa

 

Datum schválení: 18.2.2013 RM

 

Datum platnosti: 19.2.2013

 

Datum účinnosti: 19.2.2013

 

Datum pozbytí platnosti: 19.5.2013

publikováno 18.9.2014