Úplné znění č. 3/2013 obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, ve znění obecně závazných vyhláček č. 3/2012 a č. 2/2013

 

Datum schválení: 27.2.2013 ZM

 

Datum platnosti: 27.2.2013

 

Datum účinnosti: 14.3.2013

 

Datum pozbytí platnosti: 8.7.2015

publikováno 18.8.2014