Nařízení města Vlašimi č. 4/2013, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě

 

Datum schválení: 4.11.2013 RM

 

Datum platnosti: 5.11.2013

 

Datum účinnosti: 5.11.2013

 

Datum pozbytí platnosti:

publikováno 18.8.2014