45 - Nařízení města Vlašim č. 1/2014, kterým se mění a doplňuje nařízení města Vlašimi č. 1/2012, ve znění nařízení č. 3/2012, č. 4/2012 a č. 5/2012 (tržní řád)

 

Datum schválení: 24.3.2014 RM

 

Datum platnosti: 1.4.2014

 

Datum účinnosti: 1.4.2014

 

Datum pozbytí platnosti: 26.2.2015

publikováno 18.8.2014